Sykehjem må ikke stenges flere ganger

SMITTEVERN: Når håndteringen av pandemien skal evalueres, må vi se nærmere på det som skjedde i sykehjemmene. Vi kan ikke ha en ny stengning ved en ny smittebølge eller fremtidig pandemi.

Publisert: Publisert:

Vi må være i stand til å ivareta både smittevernhensyn, mennesker i sykehjem og deres nærmeste på en slik måte at de ikke må dø alene og være isolert fra familien over lengre tid, skriver innsenderen. Foto: Lise Åserud

Debattinnlegg

  • Ingelin Testad
    Professor og senterleder ved Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling, Helse Vest RHF

Ingelin Testad

I mars bestemte regjeringen seg for å hindre at koronaviruset skulle komme ut av kontroll ved å stenge ned Norge. Fra myndighetene ble det tidlig gjort klart at sårbare grupper måtte vernes mot smitte. Det var de eldre som utgjorde den virkelig sårbare gruppen, i tillegg til mennesker med underliggende sykdommer. Kombinasjonen av høy alder og underliggende sykdommer var den verst tenkelige kombinasjonen.

Med pandemien ble det tydeligere hvordan eldreomsorg og sykehjem blir prioritert og drevet. Holder dagens omsorgsmodeller mål i en slik situasjon? Og avslører pandemien et grunnleggende bemanningsproblem?

Vi trenger hverandre

Som mennesker lever vi alltid i en relasjon. Det er ikke begrenset til gitte faser i livet, det kjennetegner oss hele livet gjennom. Hvordan fellesskap oppstår, organiseres og holdes ved like varierer, men at vi «bærer hverandres liv i våre hender» står fast. Overlatt til oss selv er vi hjelpeløse. Når noen av våre nærmeste dør, er det som om vi mister en bit av oss selv. Da vil vi være til stede, for oss selv og for våre kjære som skal forlate denne verden.

Da det ble bestemt at sykehjemmene skulle stenges for å hindre spredning av smitte, ble mennesket som biologisk vesen tatt på alvor. De medisinske argumentene veide tyngst, menneskets behov for å være en del av fellesskapet ble satt til side. Man fant det forsvarlig å se bort fra de belastningene besøksforbudet påførte så vel de eldre som deres pårørende. Selv i pandemiens første fase valgte man å se bort fra mennesket som del av et fellesskap med sterkt behov for å være sammen med hverandre.

Omsorgsmodell eller omsorgssvikt?

Det er enkelt å telle antall mennesker som blir smittet og dør, det er langt vanskeligere å kvantifisere det som blir påført mennesker som følge av isolasjon.

Ved flere sykehjem er det registrert større ro og tilfredshet hos mennesker med demenssykdom på små avdelinger fordi det har vært langt færre som har gått inn og ut. Det har vært færre personer å forholde seg til. Det er en interessant observasjon som bør ses nærmere på for å gjøre endringer som sikrer mindre grad av utagerende atferd og stress.

Denne krisen er en gylden anledning til å reflektere over hva som kreves av dagens omsorgsmodeller. I en evaluering må det komme tydelig fram hvorvidt beboerne og pårørende sine behov og rettigheter blir ivaretatt på en forsvarlig måte – også som en forberedelse til en eventuell ny pandemi.

Ingen må bli alene

Det er all grunn til å hedre alle de som har stått i dette hver eneste dag, i en situasjon med stor usikkerhet, redsel for å bære med seg smitte inn i sykehjemmet, opplevelsen av å måtte holde avstand der nærhet er helt avgjørende og stadig være nødt til å avvise fortvilte pårørende.
Framskrivinger forteller oss at det ikke vil bli nok helsearbeidere med en økende andel eldre i befolkningen. Det må vi forholde oss til og skape nye omsorgsmodeller som ivaretar gode tjenester under normale forhold, som også er overførbare til ekstraordinære tider.

Vi må være i stand til å ivareta både smittevernhensyn, mennesker i sykehjem og deres nærmeste på en slik måte at de ikke må dø alene og være isolert fra familien over lengre tid. Vi må ha folk og systemer som sikrer at beboerne ikke bare får dekket sine medisinske behov, men også sine menneskelige behov. Menneskelivet er sammensatt av mange elementer. Overser vi dette, står vi i fare for å gjøre overgrep mot sårbare mennesker, selv om det er gjort i beste mening.


Publisert:

Mest lest akkurat nå

  1. Seks nye smitte­tilfeller i Stavanger fredag

  2. Her sveiper bussen borti bygningen midt i Stavanger sentrum: – Vi blir jo litt redde

  3. En ekte helt havnet midt i innspillingen av ny katastrofefilm på Orre

  4. Blind vold: Mann stukket i halsen ved Maxi kjøpesenter

  5. Bekymret Solberg varsler nasjonale innstramminger

  6. Tilsett ved sjukeheim i Stavanger er smitta av covid-19 – ni i karantene