Vindkraft for bedre klima

DEBATT: Hogne Hongset etterlyser i Aftenbladet 29. november bevis på at økt eksport av fornybar energi til Europa er et viktig klimatiltak.

«Årsaken til kullkollapsen er at EUs klimakvotesystem omsider har begynt å virke. Kvoter trekkes ut av markedet, utslippsprisen går opp og fornybar energi blir mer lønnsom enn fossilkraft», skriver Knut Kroepelien og Øyvind Isachsen.
  • Knut Kroepelien
    Adm. direktør, Energi Norge
  • Øyvind Isachsen
    Adm. direktør, Norwea
Publisert: Publisert:
Les også

Hogne Hongset: Direktører med løse påstander om vindkraft!

icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

For de fleste av oss er det logisk at om du kan tilby mer av en ren og rimelig vare i et marked, vil det fortrenge en dyrere og mer skitten vare. Det er akkurat det som skjer i Europa nå: I første halvår falt produksjonen av kullkraft med 19 prosent, og halvparten ble erstattet av fornybar energi.

Årsaken til kullkollapsen er at EUs klimakvotesystem omsider har begynt å virke. Kvoter trekkes ut av markedet, utslippsprisen går opp og fornybar energi blir mer lønnsom enn fossilkraft. Norge kan bidra til at denne omstillingen går enda raskere. Vi har stor vannkraftproduksjon. Vi har Europas beste vindressurser, og vi er i ferd med å bygge kraftkabler både til Tyskland og England.

Professor Kristoffer Rypdal skrev nylig i VG at «Det er ingen tvil om at vindkraft reduserer CO₂-utslipp». Men Hongset svarte med å latterliggjøre professoren. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har beregnet at produksjon av 10 TWh norsk vindkraft ekstra i 2025 vil redusere europeiske klimagassutslipp med rundt fem millioner tonn CO₂ årlig. Det tilsvarer utslippene fra hele den norske privatbilparken. Men Hongset avfeier det som «en samling løst funderte synsinger».

Professor Torjus Bolkesjø ved NMBU peker på behovet for både vindkraft og flere kraftkabler for å løse klimaproblemene. Energiforskningsmiljøet ved NTNU viser hvordan samspillet mellom vind, vann og kabler kan hjelpe Europa med å fase ut fossil energi. Vi kan liste opp flere. Det vil neppe overbevise Hogne Hongset. Men bør gi trygghet for dem som styrer norsk energi- og klimapolitikk.

Les også

Knut Kroepelien og Øyvind Isachsen: – Vi skal lytte til motvinden

Publisert: