Ikke boikott israelske varer

DEBATT: Kanskje er det tid for å takke Israel for deres hjelp på mange områder enn å fortsette kravet om boikott av israelske varer.

«Israel er i dag et lys blant nasjonene gjennom sine bidrag innenfor medisin, teknologi, forskning og miljøvern», skriver Bjarne Bjelland.

Debattinnlegg

 • Bjarne Bjelland
  Bjarne Bjelland
  Stavanger
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Boikott av israelske varer er en aktivitet som har mange støttespillere i Norge. Stadig hører og leser vi denne oppfordringen fra forskjellige hold i mediene. Tilhengerne av en slik boikott mener at Israel bryter folkeretten, og de argumenterer med at den eneste muligheten til å få dem til å respektere folkeretten er å tvinge dem til det gjennom boikott.

Den internasjonale domstolen i Haag og FN sitt sikkerhetsråd har slått fast at de israelske bosetningene i Judea og Samaria (Vestbredden) er ulovlige og dermed utgjør et brudd på folkeretten. Det norske utenriksdepartementet og den norske regjering er også av samme oppfatning.

USA har endret syn

Både i Norge og i Europa er det i stor grad enighet om at Israels bosetninger strider med folkeretten. USA har nå endret syn og sier at de ikke vurderer de israelske bosetningene i Judea og Samaria som okkuperte lenger, og at disse bosetningene ikke er i strid med folkeretten. Denne type oppfatninger er også med på å motvirke fremtidige fredsforhandlinger mellom partene, mener USA.

Et ubestridt faktum er at hele Palestina ble gitt til jødene etter det politiske og legale oppgjøret etter 1. verdenskrig. Dette er internasjonal lov og dermed også gjeldende folkerett. Etter dette vedtaket har mye skjedd og oppfølgningen av vedtaket har heller ikke blitt effektuert.

Ved å boikotte israelske varer, rammer en mange som ikke er innblandet i konflikten.

Et annet viktig moment er at Israel ble utsatt for en angrepskrig i 1967. Israel vant krigen og tok da angriperens område. Israel har da lov å stå på dette området ifølge folkeretten. FN resolusjon 242 gir en orientering om dette, men de arabiske stater nektet å godta denne og nekter fortsatt. Derfor er det å beskylde Israel for å bryte folkeretten ingen enkel sak eller noen selvfølgelighet ut fra faktiske historiske hendelser i området.

FN sine uttalelser om «okkupasjonen» er også interessante i denne forbindelse: Etter 1967 begynte hovedforsamlingen å omtale områdene som «okkuperte territorier» eller «okkupert arabisk territorium». I 1973 utvidet hovedforsamlingen dette til «rettighetene til de arabiske statene og folk hvis territorier er under fremmed okkupasjon». Så i 1977 var det endret til «palestinske og andre arabiske territorier okkupert fra 1967». Jordans okkupasjon av Judea og Samaria før 1967 ble aldri omtalt i FN.

Mange jøder er bekymret

Ved å boikotte israelske varer, rammer en mange som ikke er innblandet i konflikten. Et brev til Oslos politikere fra norske jøder viser at mange jøder er bekymret for mer hat, mobbing og trakassering som konsekvens av boikott-forslaget til Oslo-byrådet.

Det er også godt dokumentert at jødene har en historie i vårt eget land som vi ikke har grunn til å være stolte av.

I dag arbeider 140.000-150.000 palestinere i Israel eller i israelske bosetninger og industrisoner på Vestbredden sammen med jøder. Hvis en tar med barna og familiene som disse palestinerne forsørger gjennom sitt arbeid, er det ikke vanskelig å forstå at boikott faktisk heller rammer palestinerne enn hjelper dem ved at de blir arbeidsledige.

Bistår andre land

Israel er i dag et lys blant nasjonene gjennom sine bidrag innenfor medisin, teknologi, forskning og miljøvern. Israel bistår andre land når katastrofer inntreffer og er ofte først på plass for å hjelpe ofre for katastrofer. Kanskje er det tid for å takke Israel for deres hjelp på mange områder enn å fortsette kravet om boikott av israelske varer.

Ingen andre land i historien har bidratt så mye til menneskeheten på sine første 70 år som uavhengig stat. (Alan Dershowitz)

AFTENBLADET HAR STENGT DEBATTFELTET I DENNE SAKEN

Les også

 1. Er alt håp ute for palestinerne?

 2. Vi palestinere trenger reell støtte, ikke boikott av Israel

Publisert:
 1. Debatt
 2. Israel
 3. Boikott
 4. FN

Mest lest akkurat nå

 1. Hytte nedbrent på Hommersåk

 2. 122 nye smittede på Nord-Jæren, 10 inn­lagte på SUS

 3. Smertene kan være sterkere enn ved fødsel. Emilie (24) får krampene daglig

 4. – Ikke ta nakkegrep på de som velger annerledes

 5. Stavanger har av­slått alle erstat­nings­krav fra tid­ligere barne­verns­barn

 6. Knut Arild Hareide flytter til Rogaland