• Ungdom i 1961 var preget av den kalde krigen, og faren for en utslettende atomkrig, sterkt symbolisert av Peter Leibings ikoniske bilde av den østtyske soldaten Conrad Schumann som hoppet av fra Øst-Berlin til den franske sektoren i Vest-Berlin – i tide før Muren ble bygd. I dag er ungdom opptatt av klimaet og skolestreiker. Peter Leibing og Pål Christensen

Klart du er barn av din tid!

KRONIKK: Vi er alle barn av vår tid. Dagens unge også.