• Framskrivninger i folketall og sykdomsforekomst tyder på at antall pasienter med kreft i bukspyttkjertelen vil øke, og kompetente gastrokirurger i Stavanger vil være helt nødvendig for å gi befolkningen i Rogaland en best mulig behandling, skriver 20 sentrale SUS-medarbeidere med samlet bred, tverrfaglig kompetanse. NTB scanpix (illustrasjonsbilde)

Flere vil få kreft i bukspyttkjertelen, feil å flytte kirurgisk behandling fra Stavanger til Bergen

HELSE: Gjennombrudd i diagnostikk og behandling av buksypttkjertelkreft – snart den nest mest vanlige årsaken til død av kreft – vil øke behovet for kapasitet og ekspertise kraftig i årene som kommer. Kirurgisk behandling av bukspyttkjertelkreft bør absolutt ikke legges ned i Stavanger.