Flere vil få kreft i bukspyttkjertelen, feil å flytte kirurgisk behandling fra Stavanger til Bergen

HELSE: Gjennombrudd i diagnostikk og behandling av buksypttkjertelkreft – snart den nest mest vanlige årsaken til død av kreft – vil øke behovet for kapasitet og ekspertise kraftig i årene som kommer. Kirurgisk behandling av bukspyttkjertelkreft bør absolutt ikke legges ned i Stavanger.

Framskrivninger i folketall og sykdomsforekomst tyder på at antall pasienter med kreft i bukspyttkjertelen vil øke, og kompetente gastrokirurger i Stavanger vil være helt nødvendig for å gi befolkningen i Rogaland en best mulig behandling, skriver 20 sentrale SUS-medarbeidere med samlet bred, tverrfaglig kompetanse.

Debattinnlegg

 • Debatt
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Dette innlegget er signert av følgende medarbeidere ved Stavanger universitetssjukehus (SUS):

 • Eldar Søreide, fagdirektør og professor
 • Anne Ree Jensen, klinikkdirektør, Kirurgisk klinikk
 • Gastrokirurgisk avdeling v/avdelingssjef Børge Løge, avdelingsoverlege Jan Hallvard Træland, seksjonsoverlege PhD Oddvar Sandvik, overlege og professor Kjetil Søreide, overlege Tore Tholfsen, professor Jon Arne Søreide, kst. overlege og repr. i Regionalt utdanningsutvalg for gastrokirurgi Torhild Veen og avdelingssykepleier Malinn Pedersen
 • Anestesiavdelingen v/seksjonsoverlege Hege Fladby
 • Intensivavdelingen v/avdelingsoverlege PhD Kristian Strand
 • Seksjon for medisinsk gastroenterologi v/seksjonsoverlege Lars Normann Karlsen
 • Avdeling for blodsykdommer og kreft v/seksjonsoverlege Herish Garresori
 • Avdeling for radiologi v/seksjonsoverlege Ole Jacob Greve og seksjonsoverlege Torjan Magne Haslerud
 • Avdeling for patologi v/overlege Ole Gunnar Aasprong
 • Operasjonsavdelingen v/ Irene Eie, fagansvarlig operasjonssykepleier for gastro
 • Seksjon for klinisk ernæring v/klinisk ernæringsfysiolog Synnøve Strandenæs
 • Traumekomiteen v/seksjonsoverlege Pieter Oord, Ortopedisk avdeling

I det pågående arbeidet i Helse Vest om funksjonsfordeling av kreftkirurgi foreslås det å legge ned det kirurgiske behandlingstilbudet i Stavanger for pasienter med kreft i magesekk og bukspyttkjertel. Konsekvensene vil være at disse pasientene skal henvises til Bergen. Som fagmiljø er vi sterkt uenige i dette forslaget, og vi stiller oss samlet bak en fortsatt bærekraftig utvikling av denne aktiviteten ved Stavanger universitetssjukehus (SUS).

Les også

Stavanger kan miste kreftkirurgisk tilbud til Helse Bergen

Les også

Kampen om kreftkirurgien: Sagen Helgø vil møte Helse Vest

Behovet vil vokse

Kreft i bukspyttkjertelen er en alvorlig sykdom som er økende i befolkningen, og som snart vil være den nest vanligste årsaken til kreftrelatert død. På grunn av sykdommens forløp og den omfattende behandlingen, er det knapt 20 prosent som i dag kan opereres. Med tidligere og bedre diagnostikk og utvidede behandlingsmuligheter vil andelen som kan opereres øke i fremtiden, og behovet for kirurgisk kapasitet og kompetanse vil øke.

I tillegg er det en rekke andre tilstander, der noen også er forløpere til kreft, som krever utredning, behandling og oppfølging. Røntgenleger, kirurger, endoskopi-eksperter, patologer, kreftleger og andre faggrupper vil sammen vurdere langt flere pasienter enn den andelen som opereres.

Samlet sett vil altså behovet for tverrfaglig kompetanse øke i årene som kommer. Nedleggelse av dette kreftkirurgiske behandlingstilbudet vil medføre at en rekke pasienter og pårørende blir henvist til et allerede kapasitetsmessig presset Haukeland sykehus i Bergen.

Bukspyttkjertelkirurgi er i Norge sentralisert til universitetssykehusene i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø. Alle har de nødvendige, tverrfaglige spesialister og den døgnkontinuerlige vaktberedskapen som forutsettes for å ivareta pasientsikkerheten. Nasjonale rapporter om den kirurgiske aktiviteten viser ingen forskjell i resultatene mellom de fire helseregionene i landet. Fagmiljøet ved SUS er sterkt motivert for å fortsette å tilby høy standard på utredning og behandling for denne pasientgruppen.

Vil ramme utdanningen

For å bli spesialist i gastrokirurgi kreves tjeneste på såkalt gruppe 1-sykehus. I Helse Vest er det ved SUS i Stavanger og Haukeland universitetssjukehus (HUS) i Bergen. Samtlige gastrokirurger i Helse Fonna har de siste 10 årene fått sin spesialistutdanning i Stavanger.

Nedleggelse av kreftkirurgi i Stavanger vil også få alvorlige konsekvenser for SUS som utdanningsinstitusjon: Ikke bare kirurger i Haugesund, men også kirurger under utdanning i Stavanger, vil måtte dra til Bergen (eller andre steder) for å bli gastrokirurger. Dette vil hemme utdanningskapasiteten i hele regionen, føre til potensiell fraflytting av kirurger, dårligere rekruttering til Stavanger, og det kan i verste fall ende opp med mangel på spesialister.

I den sammenheng skal man huske på at gastrokirurgene også dekker akutt kirurgi, traume- og skade-behandling på vakt, og ofte er involvert i tverrfaglige situasjoner for flere pasientgrupper.

Forskning og tverrfaglighet

Forskning gir fremskritt, og Stavanger har et aktivt miljø med sterke internasjonale nettverk. Relevante tema i denne sammenheng inkluderer undersøkelse av sirkulerende svulstceller, forståelse av kreftens metabolisme og immunforsvarets reaksjon, deltakelse i nasjonale kjemoterapi-studier og bruk av nasjonale kvalitetsregistre. Forskningen publiseres i høyt rangerte internasjonale tidsskrift, og bidrar til økt forståelse for bukspyttkjertelkreft som sykdom. Gjennombrudd i diagnostikk og behandling vil øke behovet for kapasitet og ekspertise kraftig i årene som kommer.

Dominoeffekt

Framskrivninger i folketall og sykdomsforekomst tyder på at denne pasientgruppen vil øke, og kompetente gastrokirurger vil være helt nødvendig for å gi befolkningen i Rogaland en best mulig behandling. Også spisskompetanse på dels sjeldnere kreftsykdommer vil være nødvendig for å beholde annen kreftbehandling, først og fremst kreft i mage-tarm-regionen og leverkirurgi i tillegg til de nevnte kreftformene.

Tap av denne kirurgien vil kunne medføre en dominoeffekt; et kompetent og velfungerende fagmiljø vil kunne bli utradert på kort tid. Et viktig bidrag til en framtidsrettet løsning vil være å styrke samarbeidet i Rogaland mellom Helse Fonna og Helse Stavanger, både om utdanning og pasientbehandling – til beste for Rogalands befolkning.

Les også

Prof. Jon Arne Søreide: «Den vanskelige bukspyttkjertelkreften»


Les også

Vil ha styringen av luftambulansene til Bergen

Les også

AMK-LA legges til Bergen: – Nå må sentraliseringen bremse

Les også

Fylkes- og Stavanger-ordføreren: «AMK-sentralisering mot bedre vitende i Helse Vest»


Les også

 1. Forsker: – Helsegevinsten er enorm ved å gå fra røyk til snus. Det er myndighetene lite villig til å opplyse om.

Publisert:
 1. Kreft
 2. Stavanger Universitetssjukehus (SUS)
 3. Haukeland universitetssykehus
 4. Helse
 5. Helse Vest

Mest lest akkurat nå

 1. Munnbind på bussen – men ikke på julebordet: – Det er en logisk forklaring

 2. Da Gjert Ingebrigtsen testet gullmetoden på seg selv, ble kona flau

 3. Aldri har Norge hatt en spiller med annen hudfarge enn hvit. Nå skjer det noe.

 4. Apotek ber om å få lov til å hjelpe til i vaksineringen

 5. 177 nye smittetilfeller på Nord-Jæren – 6 koronapasienter på SUS

 6. – Etter å ha kranglet, fikk jeg med meg én test