• «Utvikling av oljenæringen innebærer først og fremst omstilling i klimavennlig retning», skriver Stanley Wirak, Kari Nessa Nordtun, Frode Berge og Nina Lura. Her fra Goliat. Jon Ingemundsen

Oljenæringen skal utvikles, ikke avvikles

DEBATT: Arbeiderpartiet har i 50 år sittet i førersetet for en oljepolitikk som har vært svært sosialdemokratisk og usedvanlig vellykket.