• «I dag er havbruksnæringen i en omstillingsfase hvor ny teknologi utvikles og testes ut», skriver Bård Misund. Illustrasjonsbilde, Scanpix

Teknologiutvikling er løsningen i havbruket

DEBATT: Forskning viser at metaforer og retorikk trumfer fakta i meningsutvekslinger om oppdrett.