• Norsk gass som erstatning for kull bidrar til det grønne skiftet i Europa, skriver Stavanger Høyre-kandidatene Jonas Molde Hollund og Nora Skilbrei. Øyvind Sætre, Gassco

Norsk naturgass bidrar på veien til et kullfritt Europa!

KLIMA: Vi redder klimaet sammen, – ved å gjøre det dyrere å forurense og billigere å velge miljøvennlige løsninger.