Spennende kulturminneløype i nye Stavanger

DEBATT: Rennesøy blir en bydel i nye Stavanger fra 01.01.2020. Vi er stolte av kulturlandskapet vårt på Rennesøy og vil fortsatt jobbe for å bevare «dei grøne øyane» hvor kulturlandskapet og landbruket spiller en viktig og sentral rolle.

Publisert: Publisert:

«Kulturlandskapet er i økende grad blitt Rennesøys fremste merkevare», skriver Sissel Knutsen Hegdal og Linda Nilsen Ask. Her fra Utstein gard på Klosterøy. Foto: Anders Minge

Debattinnlegg

  • Sissel Knutsen Hegdal
    Listekandidat, Stavanger Høyre
  • Linda Nilsen Ask
    Listekandidater, Stavanger Høyre

Rennesøylandskapet er sterkt preget av sjøen og landbruket som har utviklet seg over flere tusen år. Her finner vi spor etter tidlige bosetninger, klosterdrift, hustufter fra nyere tid og levende gårder. Rennesøy har høyere tetthet av kulturminner enn de fleste kommuner i Norge, og kulturlandskapet er i økende grad blitt Rennesøys fremste merkevare.

Paradis for turglade

Rennesøy er også et paradis for turglade mennesker, med turløyper som passer de fleste, enten du liker toppturer eller å vandre i flatt terreng, og det finnes alltid en tursti som er i ly for vinden. I tillegg til tilrettelagte friluftsområder som Fjøløy, Lineøyane, Prestvågen, Kadlaneset m.fl, er det i nært samarbeid mellom kommune, grunneiere og frivillige aktører opparbeidet 35 km turstier og turveier i de fleste deler av kommunen. Det bygges ny gang- og sykkelsti fra Mastahallen til Utstein Kloster noe som vil gjøre det mulig å ta en dagstur på sykkel i et nydelig landskap – og gjennom mange tidsepoker med befaring av flotte kulturminner som Utstein Kloster og Fjøløy fyr på Mosterøy og helleristningsfeltet på Austre Åmøy.

Det er god ressursforvaltning å bevare kulturminner gjennom bruk.

Stavanger Høyre vil gjøre flere kulturminner tilgjengelig for befolkningen gjennom god tilrettelegging slik at flere kan få oppleve og lære av vår fortid.

Middelalderkloster

Utstein Kloster er Norges eneste bevarte middelalderkloster som ligger i nydelige omgivelser på Mosterøy. Harald Hårfagre hadde sin Kongsgård her, og i middelalderen var det et kloster for augustinermunker, og på 1700-tallet var det en fogdegård. I dag drives klosteret som museum, konsertarena, konferansested og selskapslokaler.

Les også

Viljen til å fortsette

Fjøløy Fort ligger på Mosterøy mot Kvitsøyfjorden og er regionens nyeste og mest spennende friluftsområde. Her kan du oppleve norsk krigs- og etterkrigshistorie sammen med ekte naturopplevelser i det kuperte terrenget. Det er også laget en universelt utformet turløype for de som ønsker et lettere terreng. Foruten å gå på tur kan du klatre, fiske, bade, dykke og padle havkajakk i tillegg til å overnatte i mannskapshuset på toppen av bakken.

Anlegget ble bygget av tyskere i 1941 og bestod av mange flyttbare kanoner. Det finnes fremdeles mange militære bunkerser og annet utstyr fra krigens dager. Området omfatter også Fjøløy fyr som ble opprettet som et fiskefyr i 1849.

Gjøres bedre tilgjengelig

Helleristningsfeltet på Austre Åmøy i Stavanger kommune ligger 18 km fra Fjøløy fort, og er den største konsentrasjonen av helleristningsfelt i Rogaland. Her ligger 15 helleristningsfelt med til sammen ca. 1200 figurer fra bronsealder (1800-500 f.kr.). Kulturminnet har en stor en regional og nasjonal verdi og bør gjøres bedre tilgjengelig for flere både med hensyn til vern og opplevelse. En foreslått tilrettelegging av området innebærer å etablere parkeringsplasser, informasjonsskilt og en tilrettelagt tursti. Dette vil gi området en kulturhistorisk opplevelsesverdi og vil være viktig for friluftsliv og folkehelse.

Det er god ressursforvaltning å bevare kulturminner gjennom bruk. Dette vil gi grunnlag for gode opplevelser for innbyggere i kommunen og for tilreisende og dette vil styrke næringslivet i regionen.

Stavanger Høyre vil legge til rette for en bærekraftig bruk av kulturminnene og vil jobbe for å styrke satsingen på kulturopplevelser på Austre Åmøy og Mosterøy gjennom å gjøre kulturløypen fra Helleristningsfelt på Austre Åmøy til krigshistoriske opplevelser på Fjøløy og Utstein Kloster bedre kjent for allmennheten og bedre tilgjengelig for publikum.

Gode løsninger sammen

Kommunen bør etablere et godt samarbeid med fylkeskommunen og Riksantikvaren/MUST for å finne gode løsninger sammen om å gjøre kulturminnene tilgjengelige for flere med tanke på parkering, adkomst, skilting og tilrettelegging av turstier.

Publisert: