• Vindkraftanlegg har fått konsesjon basert på svært dårlig miljøfaglig grunnlag, mener Naturvernforbundet. Herskedal, Kjell / SCANPIX

Krever gjennomgang av vindkraftkonsesjoner

VINDKRAFT: I Norge er det de siste årene gitt tillatelser til enorme inngrep i fjell- og kystnaturen. Vindkraftanlegg har fått konsesjon basert på svært dårlig miljøfaglig grunnlag. Naturvernforbundet krever at regjeringen nå gjennomgår gitte vindkraftkonsesjoner.