• «Stavanger en den byen i Norge som har den største veksten av antall barn som lever i lavinntektsfamilier», skriver Randi Mossefinn. Illustrasjonsbilde/Shutterstock

Økende barnefattigdom i Stavanger

DEBATT: Omtrent 3000 barn vokser opp i fattige familier i Stavanger, og tallet er stadig økende.