Økende barnefattigdom i Stavanger

DEBATT: Omtrent 3000 barn vokser opp i fattige familier i Stavanger, og tallet er stadig økende.

«Stavanger en den byen i Norge som har den største veksten av antall barn som lever i lavinntektsfamilier», skriver Randi Mossefinn.
  • Randi Mossefinn
    Stavanger SVs 12. listekandidat, familieterapeut/barnevernspedagog
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Ifølge Stavangers levekårsundersøkelse øker forskjellene mellom de som har mye og de som har lite i byen vår. Faktisk øker forskjellene så kraftig at Stavanger en den byen i Norge som har den største veksten av antall barn som lever i lavinntektsfamilier. Til sammen lever 13 prosent av barna i Stavanger kommune i familier med trang økonomi – en økning på 1.3 prosentpoeng på bare fire år.

Psykososiale konsekvenser

Det er selvsagt at det å leve under fattigdomsgrensen er vanskelig. I første rekke kommer de konkrete utfordringene med å få hverdagen til å gå rundt – å få endene til å møtes. Men å vokse opp under trange kår er ikke bare materielt sett vanskelig – det har også klare psykososiale konsekvenser. Jeg har truffet flere barn og foreldre som er nederst på den økonomiske rangstigen. Her har jeg hørt konsekvensene som mange av oss kanskje ikke tenker over. Jeg har hørt historier om barn som gruer seg for å komme tilbake fra ferie fordi de ikke kan fortelle om lange reiser til utlandet. Om barn som ikke kan glede seg til bursdagsselskaper fordi de vet at de ikke vil ha råd til de sammen gavene som sine jevnaldrende. Om barn som har måttet slutte på fritidsaktiviteter, fordi foreldre ikke har råd til utgiftene.

Vi kan ikke ha en omfordelingspolitikk som fortsetter å prioritere innsparinger over viktige behov for de svakeste barna som vokser opp i Stavanger.

Kunnskapen vi har fra forskning og faglitteraturen viser at alle barn stimuleres gjennom lek og aktiviteter. Vi vet at å føle seg som en del av et fellesskap, og opplevelsen av tilhørighet, er livsviktig for alle barn. Selv om vi ikke kan sette et likhetstegn mellom det å ha lite å rutte med og ekskludering, isolasjon og stigmatisering, setter dårlig økonomi noen klare begrensninger for hvilke fellesskap et barn kan ta del i – og i hvilken grad barnet føler seg som en av flokken.

Les også

Barn i fattige familier i Stavanger – hvem er de?

Les også

Barnemuseet skal vise hvordan det er å være fattig i verdens rikeste land

Mangelfull innsats

Da skulle man tenke seg at et bystyre som skal representere innbyggernes beste, ville gjøre det de kan for å bedre situasjonen for de svakeste blant oss. Dessverre har innsatsen fra et flertall av Stavangers politikere vært altfor mangelfull. Et særdeles godt eksempel på dette er hvordan Stavanger kommune har valgt å regne barnetrygd som inntekt ved utregning av sosialhjelpstønad. Dette fører til at foreldrene til disse barna som lever i lavinntektsfamilier, får mindre sosialhjelp enn hva de ellers ville fått – de får rett og slett mindre penger. Slik sparer kommunen penger på å holde tilbake sårt tiltrengte midler til familier med lav inntekt. Dette er penger som kunne gått til nødvendige vinterklær, en etterlengtet ferietur, eller fritidsaktiviteter for familiens barn.

Dette er ikke bare dypt urettferdig – det er et politisk valg som går utover de svakeste blant oss. I dag er det selv opp til kommunen å avgjøre om barnetrygden skal regnes som inntekt ved beregning av sosialhjelpstønad. Bystyrets flertall har valgt å gjøre det slik. Barnetrygden, som skal være en universell ordning til alle barnefamilier, blir på denne måten brukt på en måte som gjør at de som trenger den mest får mindre.

Fem millioner kroner

For Stavanger kommune vil det koste fem millioner kroner å endre denne ordningen, og se bort fra barnetrygden når sosialhjelpstønaden utregnes – noe blant annet Karmøy kommune nettopp har gått inn for. Drøyt fem millioner årlig er altså prisen for å velge en politikk der byen vår bidrar til å bedre levekårene og framtidsutsiktene til de blant oss som har minst. Å velge dette alternativet, vil bety cirka 12.000 kroner mer årlig for disse familiene – en betydelig sum for familier som lever under fattigdomsgrensen.

Vi kan ikke ha en omfordelingspolitikk som fortsetter å prioritere innsparinger over viktige behov for de svakeste barna som vokser opp i Stavanger. Som ikke velger å gi barn muligheten til en følelse av samhold, fellesskap og framtidsutsikter. Jeg oppfordrer derfor kommunens folkevalgte å bruke første mulighet de har til å rette opp en urett som har pågått i flere år: Å stemme for SV sitt forslag om at barnetrygden ikke skal betraktes som inntekt når sosialhjelpen skal beregnes, og at kommunen gir hele barnetrygden tilbake til barna som har foreldre som er sosialhjelpsmottakere.

Kjemper for alle

For alle andre som ser viktigheten av å løfte de som har minst å rutte med blant oss ut av vanskelige levekår, vil jeg anbefale å stemme SV ved høstens lokalvalg. Slik kan du bli med på å gjøre Stavanger til en by som kjemper for alle – uansett økonomisk bakgrunn.

Publisert: