Friskoler styrker mangfoldet

DEBATT: Vi kan fint ha en offentlig skole som passer for alle, og i tillegg et supplerende tilbud av friskoler der de som ønsker en annen pedagogikk, kan velge det.

Publisert: Publisert:

«Jeg vil påstå at det ikke finnes oppvekstpolitikere som ønsker å svekke den offentlige skolen, men noen ønsker å opprettholde valgfrihet for foreldrene», skriver Knut Bergesen. Her Steinerskolen i Stavanger. Foto: Fredrik Refvem

Debattinnlegg

 • Knut O. H. Bergesen
  Kommunestyrekandidat, Stavanger Høyre

Arbeiderpartiets Dag Mossige går kraftig ut og kritiserer Høyres holdning til friskoler og privatskoler i Aftenbladet 1. august. Det virker som om disse begrepene bevist byttes om slik det måtte passe debattanten og budskapet.

Så la oss bare få det helt på rene, friskoler er skoler med egen godkjent pedagogikk som mottar 85 prosent dekning fra det offentlige, og de resterende 15 prosent dekkes av foreldrene. Privatskoler mottar ikke støtte fra det offentlige og må finansieres privat.

Over 95 prosent av skolebarn i Norge går på offentlig skole, er den offentlige skolen da virkelig under angrep?

Betyr friskolebarna mindre?

Mossige stiller seg spørrende til at barn på friskoler skal få dekket skyss til skole, helsesøster, og spesialundervisning på lik linje med barn i den offentlige skolen. Skal ikke barn på friskoler ha samme rettigheter som alle andre? Betyr disse barna mindre, er de ikke like mye verdt?

Over 95 prosent av skolebarn i Norge går på offentlig skole, er den offentlige skolen da virkelig under angrep? Dersom kommunen kun må betale 85 prosent for barna på friskoler, sparer ikke kommunen da 15 prosent pr. barn som går på friskole? I tillegg må friskolene selv dekke kostnader ved drift og vedlikehold av bygg. Dekningen til barna skal bare gå til skolegang. Det kan jo være min friskoleregning som ikke helt henger med i tiden.

Opprettholde valgfrihet

Jeg vil påstå at det ikke finnes oppvekstpolitikere som ønsker å svekke den offentlige skolen, men noen ønsker å opprettholde valgfrihet for foreldrene. Friheten til å velge at barna for eksempel skal gå på Steinerskolen, fordi man av ulike grunner ønsker en annen tilnærming til læring. Skal vi som velger dette, sitte med en skamfølelse av at vi er med på denne svekkelsen av den offentlige skolen? Vi som allerede har fullført 12 år på Steinerskolen, vi må jo virkelig sitte igjen med en guffen følelse av å ha vært delaktig i dette angrepet.

Vi kan fint ha en offentlig skole som passer for alle, og i tillegg et supplerende tilbud av friskoler der de som ønsker en annen pedagogikk, kan velge det. Kanskje kan til og med disse skolene dra nytte og læring av hverandre og på den måten styrke mangfoldet. Barn på friskoler er like mye verdt som alle andre, de skal få samme oppfølging og de skal ha samme rettigheter!

Publisert:

Les også

 1. Nei til betalingsskoler, slå heller ring om mangfoldet i fellesskolen

 2. Privatskole blir minst to år på Eiganes

 3. Full splid om friskole skal inn på Eiganes skole

 4. Kristen friskole med millionoverskudd

 1. Debatt
 2. Skole og utdanning
 3. Undervisning
 4. Dag Mossige
 5. Stavanger Høyre