• I to måneder har Aftenbladet publisert en rekke nyhetsartikler, kronikker og debattinnlegg i Siw-saken. Her skriver Eli Karin Fosse, direktør for helse og velferd i Stavanger kommune, om saken fra sitt ståsted.

Direktøren for helse og velferd: «Refleksjoner over Siw-saken»

KRONIKK: Aftenbladets overskrift om at ingen brydde seg, er ikke riktig. De som arbeidet med Siw, brydde seg da hun levde og sørget over hennes bortgang.