• Merete Hodne sin anke ble i en fersk dom fra Gulating lagmannsrett forkastet. Samtidig dømmes Hodne til å betale 367.571 kroner i saksomkostninger. Her Pål Mangor Kvammen, Dag Schreiner, Rune Andersen og Per Inge Torkelsen fra Løgnaslaget. Jon Ingemundsen

Advokat uten peiling på språklige nyanser

DEBATT: Kjære Merete Hodne, ta imot et godt råd – i all vennskapelighet.