Hvorfor grensejustering til Strand?

DEBATT: Innbyggerne i Forsand-delen av Sandnes skal om kort tid gjennom telefonoppringing få si sin mening om hvilken kommune de ønsker å tilhøre.

– Innbyggerne i Forsand bør si ja til Strand fordi det blir kortere avstand til viktige tjenestetilbud, skriver Sp i Strand. Her Lysefjordbrua.

Debattinnlegg

 • Debatt
Publisert: Publisert:
 • Innlegget er skrevet av Senterpartiet i Strand: Alf Henning Heggheim, Linda Asbjørnsen, Frida Apall, Leidulf Sigmundstad, Arild Gjerde og Knud Idsø

For oss i Senterpartiet i Strand er det viktig at folket får si sin mening gjennom en grundig prosess slik at det kan skapes ro uavhengig av resultat. Det fortjener innbyggerne i den flotte Forsand-bygda!

Kraftinntektene som skapes i Ryfylke blir igjen i Ryfylke.

Veldrevne kommuner

Enten det blir Strand eller fortsatt Sandnes, vil innbyggerne bo i en god kommune med gode tjenestetilbud. Både Strand og Sandnes er veldrevne kommuner med gode tjenestetilbud og flinke ansatte.

Her er de viktigste argumentene for hvorfor Senterpartiet i Strand mener innbyggerne bør si ja til grensejustering til Strand:

 • Kortere avstand til viktige tjenestetilbud for innbyggerne.
 • Større mulighet for politisk engasjement, medvirkning og innflytelse.
 • Forsand er en større utkant i store Sandnes enn i Strand.
 • Søre Ryfylke blir styrket som region.
 • Kraftinntektene som skapes i Ryfylke blir igjen i Ryfylke med mulighetene det gir for å styrke regionen for bosetting og næringsutvikling.
 • Eiendomsskatten bortfaller ved en grensejustering.
 • Skolen opprettholdes og utvikles til et Oppvekstsenter.
 • Forsandheimen opprettholdes.
 • Jobbgaranti for kommunalt ansatte.
 • Gi kommunehuset på Forsand innhold med f.eks. privat/offentlig kontorfellesskap.
 • Pulsåren mellom Strand og Forsand er døgnåpent hele året. Strand ønsker fortsatt ferjedrift, men det er utenfor både Sandnes og Strand sitt herredømme å bestemme videre skjebne for det privatdrevne kommersielle sambandet.

Aktiv distriktspolitikk

En aktiv distriktspolitikk er viktig for å videreutvikle den flotte Forsandbygda med fortsatt bolyst og nærhet til viktige tjenestetilbud og de som styrer kommunen. Vi tror at innbyggerne har større muligheter for å bli sett og hørt som en utkant i Strand enn som utkant i en stor by.

Les også

 1. – Forsand og grensejustering, hva handler saken om?

 2. – Vi skal sikre vik­tige tjene­ster i For­sand-området

 3. – Riktig virkelighetsbilde er viktig når innbyggere skal ta valg

Publisert:
 1. Debatt
 2. Alf Henning Heggheim
 3. Grensejusteringer
 4. Distriktspolitikk

Mest lest akkurat nå

 1. For folk vil koke over fra livet og ned, og fryse seg i hjel fra livet og opp! Genialt konsept!

 2. – Perfekt 17. mai, sier Asbjørn. Send oss dine bilder

 3. Historisk langt barnetog i Stavanger

 4. – Vi elsker å synge i tog. Alle heier på oss når vi synger «Ja, vi elsker dette landet»

 5. «Lykkeland»-stjernen skal gjøre noe hun aldri har gjort tidligere

 6. Stor oversikt over 16 kommuner