Håp for matjorda i Sandnes? Ja, hvis Senterpartiet får bedre venner

DEBATT: Til nå virker det ikke som om Senterpartiet (Sp) i posisjon i Sandnes har gagnet jordvernet. Det er på tide at partiet søker til andre partiet for at vi skal få til jordvern som monner.

Sandnes blir hvert å trukket fram som en versting når det gjelder nedbygging. Senterpartiet har vært med på å styre kommunen de siste 11 åra.
  • Heidi Bjerga
    Sandnes SV
  • Jan Refsnes
    Sandnes SV
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Jordvern er viktig, og regjeringen har signalisert at det i Norge maksimalt skal bygges ned 2000 dekar dyrket mark hvert år. Det er viktig signal, som vi i Sosialistisk Venstreparti (SV) stiller oss bak. Aller helst ville vi har vern av matjorda, men det ønsket ser det ikke ut for at vi kan få gjennomslag for.

Sp i Sandnes sier i leserinnlegg 23. mai at det er viktig å være i posisjon hvis du vil verne matjorda. Sp har styrt Sandnes kommune siden 2011 sammen med blant annet Ap og Frp, og i alle runder med kommuneplanbehandling har Sp akseptert et flertall for betydelig nedbygging av matjorda, selv om Sp er imot.

En jordvern-versting

Martin Håland fra Sp sa i Sandnesposten i juli i fjor at omdisponering av matjord er spøkelser fra fortida, men dette skjer jo mens Sp er i posisjon, så Sp kan ikke skylde på historien. I 2020 ble 277 dekar omdisponert, med Sp i førersetet. I 2019 var tallet 97 dekar, og i 2018 var det 140 dekar. De siste 15 årene har Sandnes omdisponert 2 849 dekar. Sp har vært med å styre kommunen 11 av disse åra, og Sandnes blir hvert å trukket fram som en versting når det gjelder nedbygging.

Ja, det er positivt av 430 dekar nå tilbakeføres til LNF fra boligformål i den nye kommuneplanen. Men det holder ikke, når flertallet, sammen med Sp bruker 1133 dekar landbruksjord til deponi i samme planen. Eller at Sp sier ja til firefelts E39 fra Hove til Ålgård hvor det vil ryke over 400 dekar landbruksjord, når det finnes billigere og bedre løsning som sparer matjord.

Ifølge Statsforvalteren i Rogaland bygger Rogaland fortsatt ned mest. Foreløpige tall for 2021 viser at det er bygd ned 579 dekar i fylket. Det vil være mer enn en fjerdedel av alt som kan omdisponeres i hele landet.

Ståle Økland skriver i sitt innlegg 8. mai at om Rogaland fortsatt ska følge sin strategi, betyr det at det lokale målet må reduseres til 200 dekar i året, omtrent en tredjedel av dagens nivå. Han viser til Statsforvalteren som mener det er svært krevende, særlig sett i lys av infrastrukturtiltakene som skal realiseres. Ifølge Økland betyr det at vi må skrote nye veier og store utbyggingsplaner for å nå målene om redusert nedbygging av landbruksjord. Det er vi i SV enige i, og både Naturvernforbundet, Trygg Trafikk og NAF mener de store veiutbyggingenes tid er over.

Les også

Det står en ku i veien

Bli med på laget!

Det skal bli spennende å se hva Sp velger å gjøre når vi får innspill om Vagleområdet, som Jordvernforeningen oppfordrer oss til å omregulere til LNF. SV lytter, og tar på alvor oppfordringen både fra regjeringen og Jordvernforeningen, og vil foreslå omregulering når kommuneplanen kommer til endelig behandling. Sp påpeker at det er en enkel posisjon å stå på utsiden for å holde sin sti ren, men mer krevende å jobbe strategisk over tid i maktposisjon. Sp har valgt den siste tilnærming og tror at selv om ikke alt lykkes, så lykkes de bedre over tid ved å påvirke arealpolitikken fra innsiden.

Vi er ikke så sikre på dette. For hvis det var vilje til å ta vare på matjorda, så kunne Sp i Sandnes gitt de andre partiene i posisjonen beskjed om at det ikke er akseptabelt med utbygging på Stokkeland, Ga26, for å nevne ett område. Der stemte Sp imot, men lot Ap og Frp stemme sammen med H, og dermed sikre flertall for utbyggingen og omdisponeringen.

Sakte med sikkert bygges landbruksjord og natur ned i Sandnes. Vi i SV ønsker Sp velkommen på laget for å ta vare på matjorda og naturen, for det kan se ut som dere trenger noen andre venner i politikken. Og dere skal huske på at også naturen trenger hver kvadratmeter framover.

Sp har styrt Sandnes kommune siden 2011 sammen med blant annet Ap og Frp, og i alle runder med kommuneplanbehandling har Sp akseptert et flertall for betydelig nedbygging av matjorda, selv om Sp er imot.
Publisert: