Bjerkreim, si på nytt nei Faurefjell vindkraftverk!

DEBATT: Vi jublet for tidlig. Konsesjonen for vindkraftverket på Faurefjell gikk ut 31. desember 2021, men saken sluttet ikke der.

Vi ber innstendig politikerne i Bjerkreim kommune om å tenke seg godt om og ikke gi tillatelse til Faurefjell vindkraftverk når saken behandles i kommunestyret 17. mars.
 • Endre Hovland
  Koordinator, Forum for natur og friluftsliv
 • Preben Falck
  Daglig leder, Stavanger Turistforening
 • Erik Thoring
  Daglig leder, Naturvernforbundet i Rogaland
 • Tore Gilje
  Fylkessekretær, NJFF Rogaland
 • Øyvind Gjerde
  Norsk Ornitologisk Forening/Birdlife Rogaland
 • Øystein Dahle
  Daglig leder, Jæren friluftsråd
 • Ivar A. Nøttestad
  Daglig leder, Norges speiderforbund Vesterlen krets
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Avgjørelsen ble anket av Norsk Vind Faurefjell og ligger fremdeles til behandling i Olje- og energidepartementet. En lignende prosess har foregått i Bjerkreim. Kommunen sa nei til dispensasjon, men Norsk Vind Faurefjell anket også dette vedtaket. Formannskapet i kommunen gjentok sitt nei 22. februar i år, men det var ikke enighet blant politikerne. Nå skal saken til kommunestyret.

Her står saken nå, etter en krevende kamp gjennom mange år. Allerede 17. mars skal saken til ny behandling i kommunestyret. Vi vil på det sterkeste anmode politikerne i Bjerkreim til å stå ved sine siste vedtak i denne saken. Faurefjell ligger og kneiser som et fantastisk flott natur – og friluftsområde på østsiden av E39. Argumentene for å bevare dette som naturområdet er mange og gode. Vi vil gjerne få nevne de to argumentene vi mener er de viktigste.

E39 kan være grensen

Bjerkreim kommune har allerede øremerket et voldsomt stort areal til vindkraftindustri, og landskapet på vestsiden av E39 er på kort tid blitt fullstendig dominert av vindturbiner og betydelige naturinngrep. Dette burde være nok. Vi strever med å forstå at kommunen i tillegg vil sette av areal til vindkraftindustri øst for E39 på enda høyere fjell og i enda mer urørte naturområder. E39 kunne vært en grense som er enkel å forstå og lett å argumentere for ved eventuelle framtidige søknader om vindkraftanlegg.

Hva med folkehelsen? Erfaringer fra vindkraftanlegg viser at støy oppleves som den største utfordringen for naboer til vindkraftanlegg. Kunnskapen om støy fra vindkraftanlegg er en helt annen i dag enn for få år siden da planlegging av Faurefjell vindkraftanlegg startet. Erfaringer fra blant annet Sandnes, Tysvær og Måkafjellet vindkraftanlegg viser at enkeltpersoner som bor nær disse anleggene i perioder sliter med kontinuerlig støy døgnet rundt, alt etter hvordan vindforholdene er.

Tenk grundig på dette!

Den teoretiske beregningen i forkant av vindkraftanlegg stemmer ikke helt med hvordan støyen beveger seg i terrenget når turbinene er i drift. Lyden påvirkes sterkt av landskapet. Voksne og barn som bor utenfor den tillatte støygrensen kan oppleve betydelige problemer med søvn, hodepine og andre plager.

Vi ber innstendig politikerne i Bjerkreim kommune om å tenke seg grundig om i denne saken. Ikke gi tillatelse til Faurefjell vindkraftverk. Stå fast på vedtaket i formannskapet og forrige runde i kommunestyret. De negative konsekvensene av et vindkraftverk er selvsagt verst for kommunens egne innbyggere, men det har også en stor betydning for oss andre i hele fylket som ønsker å ta vare på og besøke det flotte naturområdet dere har øst for E39.

Faurefjell ligger og kneiser som et fantastisk flott natur – og friluftsområde på østsiden av E39. Argumentene for å bevare dette som naturområdet er mange og gode.
Publisert: