Mangel på arbeidskraft kan bli vår største utfordring i 2022

KRONIKK: Vi kan ikke lenger basere oss på at arbeidsinnvandring skal dekke inn for mangelen på arbeidskraft.

For mange tommer stoler. Ingeniør- og IKT-fag, helse, pleie og omsorg, industri og bygg og anlegg har alle samme utfordring: De får ikke tak i nok folk med riktig kompetanse.
  • Merethe P. Haftorsen
    Merethe P. Haftorsen
    Direktør, Nav Rogaland
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det ble en trasig avslutning på 2021. 2022 har en optimistisk horisont, men strenge koronarestriksjoner legger noen mørke skyer over starten av året. Gjennom hele pandemien har strenge restriksjoner gitt umiddelbart utslag i form av økt arbeidsledighet innen flere yrkesgrupper. Nedstengningen i desember fikk på ny store og alvorlige konsekvenser for hotell, servering og kultursektoren over hele landet.

I 2021 utviklet arbeidsmarkedet i Rogaland seg i en positiv retning gjennom hele året. Unntaket ble desember. Korona og naturlige sesongvariasjoner drev ledigheten oppover igjen. Likevel går vi inn i 2022 med en relativt lav ledighet. I fjor var det over 47.000 utlyste stillinger i Rogaland. Dette er over 8000 flere enn toppåret 2019. Nav Rogaland forventer at ledigheten vil fortsett å falle utover våren, og at den høye etterspørselen etter arbeidskraft vil forbli på et høyt nivå utover 2022.

Høy etterspørsel og lav ledighet gir oss mange muligheter og noen utfordringer: Flere som ikke har en jobb, kan få muligheten i arbeidslivet. Skal vi løse dette, trenger Nav flere arbeidsgivere til å samarbeide med.

I Rogaland er én av fem i aldersgruppen 18–67 år enten midlertidig eller varig utenfor arbeidslivet.

Humankapitalen er vår største verdi

Selv om ledigheten er lav, er situasjonen alvorlig for den enkelte som står uten arbeid. Arbeid er en viktig identitetsmarkør i vårt samfunn. Gjennom arbeid får vi brukt våre egenskaper, bidratt til verdiskapningen i samfunnet og vi får økonomisk trygghet. Arbeid er viktig for individet, men at flest mulig er i jobb og sysselsettingen er høy, er også en forutsetning for at vi i fremtiden skal opprettholde velferdstjenester i verdensklasse i Norge. Humankapitalen er vår viktigste ressurs og avgjørende for vekst og produktivitet.

Hovedutfordringen på arbeidsmarkedet i 2022 kan bli tilgangen på kvalifisert arbeidskraft for bedriftene. Helse, pleie og omsorg, ingeniør og IKT-fag, industri og bygg og anlegg har alle samme utfordring: De får ikke tak i nok folk med riktig kompetanse. Og mange hoteller og restauranter erfarte før nedstengingen i desember at faglærte kokker og servitører var en stor mangelvare i Norge.

Hvis næringslivet ikke får dekket sitt behov for arbeidskraft, er det en reell fare for at verdiskapning og økonomisk vekst stopper opp, at bedrifter flagger ut eller må legge ned. Det vil ha fatale konsekvenser for lokalsamfunnet, for vår omstillingsevne og samfunnet generelt.

De ledige er løsningen

Nav har en viktig rolle i å bidra til et velfungerende arbeidsmarked. Sammen med bedriftene ønsker vi å finne løsninger som gjør at de får dekket sitt behov for kompetanse og arbeidskraft.

I Rogaland er én av fem i aldersgruppen 18–67 år enten midlertidig ute av arbeid eller varig utenfor arbeidslivet. Dette inkluderer arbeidssøkere, mottakere av arbeidsavklaringspenger, uføretrygd eller sosialhjelp. Med kompetansepåfyll eller riktig tilrettelegging på arbeidsplassen, kan denne gruppen bidra til å fylle behovet for arbeidskraft i regionen.

Import av arbeidskraft fra andre EØS-land har blitt vanskeligere, og et bedre arbeidsmarked i Europa har gjort det mindre attraktivt å jobbe i Norge. Vi kan derfor ikke lenger basere oss på at arbeidsinnvandring skal dekke inn for mangelen på arbeidskraft.

Skal næringslivet i Rogaland og resten av landet få dekket behovet for flere folk, må vi ta i bruk kompetansen og egenskapene til personer som i dag står utenfor. Mange drømmer om en jobbhverdag, men har ennå ikke oppdaget den riktige arbeidsgiveren. Riktig og viktig samarbeid mellom Nav, næringsliv, utdanning og helse kan bidra til at flere får muligheten til å delta i arbeidslivet.

Sammen gir vi mennesker muligheter

I Rogaland har vi mange virksomheter som er gode på inkludering. Nav trenger imidlertid langt flere, om vi skal lykkes med samfunnsoppdraget vårt. Sammen må vi tenke nytt og kreativt rundt rekruttering og kvalifisering. Noe av løsningen ligger i et enda tettere samarbeid mellom offentlige og private aktører. Det haster med å få tilført etterspurt kompetanse til personer som i dag står utenfor. Samtidig må vi sammen finne gode løsninger for å hindre at flere faller ut av arbeidslivet.

Navs visjon er å gi mennesker muligheter. Det klarer vi aller best i godt samarbeid med arbeidsgivere og offentlige aktører. Jeg håper 2022 blir året der vi gjennom godt og tett samarbeid i større grad lykkes med inkludering, slik at du som arbeidsgiver får dekket ditt behov for arbeidskraft.

Publisert: