Vranglesing om muslimer

DEBATT: I Aftenbladet 18 oktober belyser vi hvordan sammenfallet av økt migrasjon og økningen i seksuelle overgrep har skapt en ny trusselhverdag for kvinner i Europa.

«Vår argumentasjon bygger på offisiell kriminalstatistikk for seksuelle overgrep i land som har mottatt flest migranter i seinere år hhv. Tyskland og Sverige», skriver Henrik Kvadsheim og Andrea Zizanovic.
  • Henrik Kvadsheim
    Universitetslektor i samfunnssikkerhet, UiS
  • Andrea Zizanovic
    Master i samfunnssikkerhet
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Thomas Laudal v/UiS svarer med et nokså nedlatende innlegg den 30. november, som mest preges av vranglesning og tendensiøse siteringer fra kronikken.

Laudal underkjenner bekymringene knytt til økningen i seksuelle overgrep ved å vise til en tabell fra Statistisk sentralbyrå. Denne skal vise at det i Norge har vært en prosentvis nedgang i antall overfallsvoldtekter mellom 2014 og 2018. Det tabellen inneholder er så små tall, mellom 69 og 97 overfallsvoldtekter, at det er umulig å lese noen klare trender ut av den. Det Laudal ikke virker å ha fått med seg, er at det er tendenser i Europa vi setter søkelys på.

Offisiell kriminalstatistikk

Vår argumentasjon bygger på offisiell kriminalstatistikk for seksuelle overgrep i land som har mottatt flest migranter i seinere år hhv. Tyskland og Sverige. Den bredere forståelsen av «seksuelle overgrep», og størrelsen på tallene som her legges til grunn, gir et helt annet tallmessig grunnlag for å si noe om de trendene vi omtaler.

Laudal argumenter for at økningen i seksuelle overgrep kan skyldes andre forhold enn den kulturell-religiøse ballasten som migrantene bringer med seg fra opphavslandet sitt. At flere opphavsland har en kultur preget av et syn på kvinner langt fra kvinnesynet som dominerer i Vesten, er et ubestridelig faktum. Det betyr ikke at vi skjærer alle muslimer over en kam som «potensielle overgripere», like lite som vi kan skjære alle menn over en kam som potensielle overgripere i lys av metoo. Kulturelle faktorer må selvsagt sees i sammenheng med andre faktorer, eksempelvis sosio-økonomiske.

Assimilere immigrantene

Som en rød tråd i innlegget forsøker Laudal å tillegge oss en «kulturkrig»-retorikk, med tendensiøst innlagte sitater som at muslimer er «en trussel for vår kultur» og at de «derfor må assimileres». Hadde Laudal lagt litt mer velvillig lesning til grunn, ville han sett at det vi faktisk omtaler, er mulighetene for å assimilere immigrantene til verdier og friheter «som utgjør bærebjelker» innenfor vestlig kultur. Av teksten framgår det at vi sikter til verdier i form av vestlig likeverdtenkning og respekt for kvinners friheter og «fysiske autonomi». Dette skulle vi tro er så selvsagt at Laudal også burde kunne slutte seg til den oppfordringen, med mindre han mener at disse verdiene allerede er internalisert og kulturforankret hos alle migrantene.

Laudal mener altså at resonnementene våre er så svake at de ville «kvalifisere til stryk» hvis de var en del av en masteroppgave. For vår del håper vi Laudals måte å lese og sitere på ikke gjelder når han vurderer egne masterstudenter.

Kulturelle faktorer må selvsagt sees i sammenheng med andre faktorer, eksempelvis sosio-økonomiske.
Publisert: