Bevaring og fortetting – ja takk, begge deler

DEBATT: Når nye utfordringer melder seg, og det viser seg at planen ikke virker etter hensikten, må den endres, skriver Henrik Lundberg i Aftenbladet 5. oktober. MDG er hjertens enig.

«MDG verner om trehusbyen og vi er skeptiske til å fradele tomter i sentrale områder hvor hagene allerede ikke er så store», skriver Thomas Bendiksen.

Debattinnlegg

Publisert: Publisert:

Derfor er de siste ukers debatt om byutvikling og fortetting svært viktig nå hvor ny kommuneplan skal vedtas i løpet av 2022. Tiden for byspredning og nedbygging av matjord er forbi. Vi må se på bestemmelser i kommuneplanen som muliggjør betydelig fortetting i hele bysone A (sentrum og sentrumsnære områder), samtidig som vi bevarer trehusbyen og Stavangers unike kvaliteter.

Rekkehus, townhouses og mikrohus er også en del av løsningen til en god boligpolitikk.

Frislipp i Sandnes

I Sandnes får man inntrykk av at det har vært frislipp i utbyggingen hvor hver eneste fjellknaus i kommunen har hvert sitt boligfelt. Man gjennomfører en storstilt utbygging på Bogafjell og Håbafjell, og bruker de neste 30 årene på å undre seg over hvorfor det er kø på motorveien til Forus.

Det er noe som skurrer når overordnede planer i Stavanger kommune på samme vis gir klarsignal til utbygging på Madla/Revheim, Nore Sunde og Atlanteren på Hundvåg. Derfor har det politiske flertallet allerede i sin politiske plattform varslet en nullvisjon for nedbygging av matjord og vil vurdere hvilke områder som kan tilbakeføres til LNF-område.

Hvor skal vi bo?

I ønsket om å bevare matjord, samt verne om trehusbyen, er debatten om fortetting i sentrumsnære områder interessant. Tor Austigard skisserer 16. september at vi kan dekke Stavangers boligbehov de neste femti årene ved å fortette med én ny enebolig i gjennomsnitt per tomt på Stavangers ca. 25.000 eneboligeiendommer. Men er det klokt?

Infill og eplehagefortetting kan i enkelte tilfeller ha sine fordeler, men det er problematisk å la dette være hovedløsningen. MDG verner om trehusbyen og vi er skeptiske til å fradele tomter i sentrale områder hvor hagene allerede ikke er så store.

Hvorfor flytter barnefamilier til Sandnes? Jo, blant annet fordi de kan få seg en hus og en hage av en viss størrelse. Det behovet imøtekommer vi ikke med å bygge ned Våland og Storhaug med enda flere hus i hagene.

Grønn byutvikling

Nå er det heldigvis ikke slik at valget står mellom enten betongblokker langs bussveien eller fortetting i bakhager på Storhaug eller Stokka. Verktøykassen er større enn som så, og rekkehus, townhouses og mikrohus er også en del av løsningen til en god boligpolitikk. Gjennomført og planlagt utbygging i blant annet i Lervig, Paradis, Teknikken – og sykehustomten på Våland og i Bekkefaret er sentrale fortettingsområder som legger til grunn en grønn byutvikling.

Det kan også være lurt å se på regelverket med krav til parkering, uteareal o.l. slik at vi kan tillate flere boenheter i allerede eksisterende hus. Her ligger det et uutnyttet fortettingspotensiale ved å bedre utnytte kjeller og loft eller 2. og 3 etasjer i sentrumskjernen, som i dag blir benyttet til lager i mer eller mindre grad. Uten å bygge en eneste ekstra kubikkmeter. Uten å bygge vei og teknisk infrastruktur. Uten å redusere grøntareal eller matjord.

Publisert: