Strømpolitikk på ville veier – rasjonering til vinteren?

DEBATT: Dagens regjering kan sende Norge fra en strømpris-krise til en reell energikrise.

Statnetts like­retter­stasjon i Eiadalen i Kvilldal i Suldal er starten på North Sea Link, den 720 km lange kraftkabelen til England. Kvilldal vann­kraft­verk er Norges største kraftverk, målt i installert effekt.

Debattinnlegg

 • Einar Nygaard
  Einar Nygaard
  Sandnes
Publisert: Publisert:

Paragraf 1 i vannkraftloven, «Formål», sier:
«Landets vannkraftressurser tilhører og skal forvaltes til beste for allmennheten. Dette skal sikres gjennom offentlig eierskap på statlig, fylkeskommunalt og kommunalt nivå.»

Det er vanskelig å forstå at dagens forvaltning kan være i henhold til dette.

Utenlandskablene

Norge har stort overskudd av elektrisk kraft. En må tilbake til 2010 før vi importerte mer enn vi eksporterte. Nesten all elektrisk kraft i Norge blir produsert med vannkraft, og dette har en produksjonskostnad på ca. 12 øre pr. kWh.

Norge er delt opp i totalt fem vannkraftområder. I praksis er det ett prisområde sør for Sognefjorden og ett nord for Sognefjorden. Etter to nye utenlandskabler – Nordlink til Tyskland og North Sea Link til England – ble åpnet i 2021, har prisen i Sør-Norge mangedoblet seg. Formålet med kablene var å drive energiutveksling, men i praksis har kablene stort sett vært brukt til eksport av norsk vannkraft.

Les også

Vi måtte betale dobbelt så mye som britene – for norsk strøm

Strømrasjonering?

NVE publiserer hver uke kraftsituasjonsrapporter. Når en leser rapporten for uke 24, vil en se at det klart største kraftområdet i Sør-Norge (N02 – Sørvest-Norge) har magasinfylling godt under historisk minimum. Dette skjer samtidig som krafteksporten fra det samme området er på et svært høyt nivå.

Statnett definerer dagens kraftsituasjon i Sør-Norge som stram (gult nivå). Med en tørr sommer og høst sier Statnett at det er 20 prosent sannsynlighet for at vi havner i en situasjon med rasjonering til kommende vinter. Hvis dette skjer, er planen å importere kraft via utenlandskablene.

Les også

SISTE NYTT: Regjeringen forbereder seg på kraftrasjonering i vinter

Med det bakteppet som nå hviler over Europa, er det ikke sikkert at denne planen er smart. Det er ikke direkte usannsynlig at Putin skrur av gassen til Europa. Om det da blir en tørr sommer og høst, er planen at Norge skal importere kraft fra noen som har lite eller ingenting å selge. Dette vil også føre til astronomiske strømpriser.

De høye strømprisene i Sør-Norge skaper store problemer for privatpersoner og næringsliv. Det er også uheldig at det er stor forskjell mellom nord og sør. Det gjør ikke saken bedre at vi som bor i Sør-Norge, hvor store verdier skapes for strømselskapene og nasjonen, er de som får svi mest for de høye strømprisene.

Les også

Lars Raaholt Bredesen, Danske Bank: «Mørke skyer tårner seg opp»

Noen får gratis strøm

For delvis å skåne privatpersoner og enkelte deler av næringslivet, har staten kommet med en midlertidig støtteordning som kompenserer 80 prosent av gjennomsnittlig spotpris over 70 øre. Resten av næringslivet, samt hytteeiere, må betale hele regningen selv. Selv med denne støtteordningen er strømprisen forbruker må betale svært høy.

Støtteordningen er også så dårlig designet at privatpersoner med gunstige fastpriskontrakter, får kompensert mer enn de betaler, og dermed får betalt for å bruke strøm. Dette hullet kan ikke være akseptabelt og må tettes.

Støre-regjeringen har satt ned en energikommisjon som skal konkludere om veien videre i løpet av høsten. Dette kan fort være for sent, og dagens regjering kan derfor sende Norge fra en strømpris-krise til en reell energikrise. Det er ikke annet å si enn at jeg er svært skuffet over hvordan regjeringen har håndtert denne situasjonen.

Les også

 1. Årets dyreste strøm i Rogaland

 2. Fra i dag blir det ny nettleie. Slik kan du påvirke strømregningen

Publisert:
 1. Energi
 2. Strøm
 3. Strømpriser
 4. Kraftproduksjon

Mest lest akkurat nå

 1. Birgitte-saken: Siktede la en felle for det som viste seg å være politi­folk

 2. Kollektivet der politiske rivaler går til sengs med hverandre

 3. Lettere skadet i trafikk­ulykke i Misjons­veien

 4. Mastra­fjord­tunnelen åpen igjen etter stengning

 5. Gratis varme­pumper til alle!

 6. Navnet på omkommet i vann­scooter-ulykken frigitt