Smelteverket i Sauda og annen prosessindustri vil få en nøkkelrolle i det grønne skiftet

KLIMA: Farevarslene er mange, om ekstremvær, stigende havnivå og tap av naturmangfold. Verden må handle, og det må skje nå. Og vi er klare: Den norske prosessindustrien kan og vil bidra.

Smelteverket i Sauda og resten av prosessindustrien langs norskekysten vil bli viktige for å lykkes med det grønne skiftet, skriver Kåre Bjarte Bjelland, direktør for forretningsutvikling og kommunikasjon i Eramet Norway

Debattinnlegg

 • Kåre Bjarte Bjelland
  Direktør forretningsutvikling og kommunikasjon, Eramet Norway
Publisert: Publisert:

Deler av den landbaserte prosessindustrien har nok kommet litt i skyggen av oljeeventyret, men vi må ikke glemme at oljeindustrien ble bygget på skuldrene av sterke industribransjer som ble utviklet lenge før olja ble funnet. Vi har derfor mer enn hundre år med kompetansebygging bak oss, og mange av bedriftene har i dag verdensledende markedsposisjoner innenfor sine ulike nisjer. Nå som Norge står foran nye industrieventyr med hydrogen, batteri og vindkraft til havs, vil vår kompetanse komme godt med.

Karbonkutt og vekst

Den norske prosessindustrien fremstiller også produkter som er helt avgjørende for å lykkes med det grønne skiftet. Det er vi som produserer metaller, materialer og kjemikalier som trengs for å omforme globalt viktige sektorer som energiproduksjon og transport, samt bygge ny og robust infrastruktur for å skape økonomisk utvikling og velstand, og møte de mange utfordringene som følger av befolkningsvekst, urbanisering og naturkatastrofer.

Norsk prosessindustri omsetter for 200 milliarder kroner og eksporterer for over 160 milliarder kroner årlig. Ekspertutvalget Prosess21 mener at prosessindustriens eksportverdi, dersom forholdene ligger til rette, kan dobles innen 2030 ved å ytterligere redusere produktenes karbonintensitet og utvikle høyt spesialiserte, grønne produkter – gjerne i kombinasjon med avanserte tjenester, og ta nye posisjoner både oppstrøms og nedstrøms i verdikjedene.

Du finner oss langs hele den norske kysten, inne i fjorder og i distriktene. Prosessindustrien sysselsetter direkte 25.000 personer på landsbasis og bidrar indirekte til å sysselsette tre-fire ganger så mange. Ifølge Menons rapport (2019) er verdiskapningen pr. ansatt i prosessindustrien betydelig høyere enn i norsk næringsliv generelt.

Robuste industriregioner

Vår industri er konkurransedyktig, bygget på fornybar energi og høy kompetanse. Historien viser at vi kan og vil, men vi trenger at forholdene ligger til rette for at vi skal kunne skape ny historie også de neste hundre årene.

Med vår høye eksportandel trenger vi å ta del i et tett europeisk samarbeid for å sikre markedsadgang og rammevilkår som er like gode som i andre land. Nasjonalt må vi ha tilgang på konkurransedyktig fornybar energi, ledende teknologi- og leverandørmiljøer, et aktivt virkemiddelapparat, relevante utdanningsløp med vekt på livslang og desentral læring, og ikke minst samferdsels- og veiprosjekter som legger til rette for større arbeids-, bo- og serviceregioner i distriktene. Dette vil komme langt flere enn oss i prosessindustrien til gode og bidra til levedyktige distrikter og attraktive lokalsamfunn.

Prosessindustrien har en viktig rolle både nå og i fremtiden. Sammen med nye og fremvoksende bransjer ser vi frem til å styrke Norges posisjon som en ledende bærekraftig industrinasjon, samt være en drivkraft for videreutvikling av robuste industriregioner i hele landet.

Den norske prosessindustrien fremstiller også produkter som er helt avgjørende for å lykkes med det grønne skiftet. Det er vi som produserer metaller, materialer og kjemikalier som trengs for å omforme globalt viktige sektorer som energiproduksjon og transport, samt bygge ny og robust infrastruktur for å skape økonomisk utvikling og velstand.
Publisert:
 1. Næringsliv
 2. Fornybar energi
 3. Industri

Mest lest akkurat nå

 1. Årsmøtet kastet Danielsen – Moi Nilsen overtar

 2. – Me må ha lengre varsel. Nå blir det bare kaos

 3. Professor la seg flat etter upassende meldinger

 4. Løpsk traktor knuste kjøkken på Tasta

 5. Folk for­tjener bedre og sanne svar fra en olje- og energi­minister midt i en strøm­krise

 6. Prinsessen i sitt første statsråd – fikk feministisk bursdagsgave