• – Den innførte karbondioksid-avgiften på flytende naturgass vil gi opptil 500.000 tonn i økte karbondioksid-utslipp fra skipsfarten fram mot 2030, skriver Fride Solbakken, Sverre Meling jr., Arnfinn Ingjerd og Harald Victor Hove. Illustrasjonsbilde, Colourbox

Maritim bransje håper Stortinget snur

DEBATT: Vi ber om at tidligere fritak fra CO₂-avgift for LNG som drivstoff på skip gjenninnføres fram til 2025.