• «Gjennom estetiske opplevelser gir vi elevene mulighet til å delta aktivt i egen læring med både sanser, kropp, hjerte og hode slik at de kan bygge bro mellom det nye og det de kan fra før på en individuell måte som oppleves relevant og meningsfylt for hver enkelt. NTB scanpix (illustrasjonsbilde)
    Galleri

Hva skal vi med estetiske prosesser og fag i skolen?

KRONIKK: Uten estetiske prosesser står vi i fare for at skolen kun blir en fabrikk for reproduksjon av gammel kunnskap.