Ikke legg ned Tastaveden skole!

SKOLESTRUKTUR: Kommunedirektøren har igjen foreslått å legge ned Tastaveden skole. På tross av at politikerne gjentatte ganger har vedtatt at Tastaveden skal rehabiliteres, senest i 2019. Som foreldre på Tasta og deltakere i lokaldemokratiet må vi derfor spørre; hva er et politisk vedtak verdt?

Er dere sikre på at å legge ned Tastaveden skole er til det beste for befolkningen i byen? Det er fullt mulig å bruke deler av de 291 millionene som er avsatt til rehabilitering av rådhuset på å trygge barnas lærings- og oppvekstmiljø.

Debattinnlegg

 • Arve Østerhus
  Leder av FAU Tastaveden
 • Toril Sirum
  Leder av SU Tastaveden
 • Jannicke Fjermestad
  På vegne av FAU Tastaveden
 • Nora Økland
  På vegne av FAU Tastaveden
 • Tom Erik Olsen
  På vegne av FAU Tastaveden
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Alle politiske partier har vært samstemte om Tastaveden, både i posisjon og opposisjon. Likevel utfordres vedtaket nok en gang av kommunens administrasjon.

Tastaveden er en skole med konsistent gode kvaliteter over mange år og som på mange områder ligger over gjennomsnittet for ungdomsskoler i Stavanger og Norge for øvrig. For eksempel på gjennomføringsgrad av videregående skole. Tastaveden scorer også høyt på trivsel både blant elever, foresatte og ansatte.

Dugnad til ingen nytte?

Elever og lærere har drevet en dugnad i mange år under lovnad om en forestående rehabilitering, nå viser det seg at de ikke bare har gjort dette forgjeves, men også har blitt holdt for narr. Å legge ned en populær og faglig vellykket skole som Tastaveden vil ikke bare påvirke de som sokner til Tastaveden men også resten av ungdomsskolene i Stavanger.

Bakgrunnen for dette er at ringvirkningene ved å legge ned Tastaveden vil skylle inn over resten av ungdomsskolene i form av behov for å flytte på skolekretsene for å få plass til alle. Hvilke skoler vil legges ned neste gang det er behov for rehabilitering og man heller vil ha raske penger ved tomtesalg?

Vi merker oss ved gjennomgang av kommunens handling- og økonomiplan for perioden 2021–2024 (HØP) at kommunedirektøren ikke forventer noe boligbygging i Tasta bydel, bydelen er faktisk ikke representert i planens datagrunnlag for boligvekst. I HØP-ens folkevekstprognose ser vi derimot at Tasta bydel vil ha et hopp i befolkningsveksten i perioden 2022–2023. Er det disse dataene som ligger til grunn for kommunaldirektørens forslag til nedleggelse?

Utsett heller rådhusplanene

Tastaveden er tenkt rehabilitert med 4 klasser per trinn, mens Tastarustå som eneste gjenværende ungdomsskole i Tasta bydel, kun skal utvides med 2 klasser per trinn. Hvor skal da resten av elevene gå? Kommunedirektøren har gitt politikerne tre valg. Det ene er å selge enten Forus sportssenter eller Forum Expo på Tjensvoll, det andre er å opprettholde gjeldsgraden og det tredje er at han setter barn opp mot hverandre, ved enten utsette en annen skole på Vaulen, eller ny barnehage på Storhaug. Dette er urimelig. Hvorfor må man velge mellom barn?

Er dere sikre på at dette er til det beste for befolkningen i byen? Dere som politikere har større frihet enn å måtte velge en eller annen barnegruppe som taper. Dere kan velge annerledes, det er for eksempel fullt mulig å bruke deler av de 291 millionene som er avsatt til rehabilitering av rådhuset på å trygge barnas lærings- og oppvekstmiljø, og heller skyve på denne investeringen.

Vi stoler på at dere som våre folkevalgte og fremste demokratiske representanter viser dere tilliten verdig og står for det dere har lovet og med det viser at politiske vedtak faktisk har en høy verdi.

Elever og lærere har drevet en dugnad i mange år under lovnad om en forestående rehabilitering, nå viser det seg at de ikke bare har gjort dette forgjeves, men også har blitt holdt for narr.

Les også

 1. Nedslåtte blikk og stor skuffelse i skolegården på Tastaveden

Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. Satser på nytt daglig­vare­kon­sept i Stavanger: – Tror det kom­mer til å bli veldig popu­lært

 2. Kritisk til planer om stor avlast­nings­bolig på Madla: – Jeg kom­mer aldri til å sende Vegard dit

 3. FHI: Risikoen for syke­hus­innleggelse med omi­kron er 2 promille

 4. Amund Harboe hadde en av hovedrollene i «Lykkeland», så for­svant han brått: – Jeg angrer ikke

 5. Gjorde rystende funn på havets bunn: – Et kjent miljøproblem

 6. La ned blom­ster og lys etter døds­ulykken i Stav­anger