Ingen indoktrinering fra FRI i skolen!

DEBATT: Stavanger kommune er i ferd med å bryte opplæringsloven gjennom å tillate FRI å forkynne ideologi og livssyn i kommunens grunnskoler.

«Når kjønn blir en følelse, finnes ikke lenger grunnlag for de lover og ordninger vi har for å sikre kvinner og barns rettigheter,» skriver forfatterne i dette innlegget.
  • Debatt
Publisert: Publisert:
  • Kronikken er skrevet av: Tonje Gjevjon, LLH 2019, Anne Marve og Karen-Anna Pedersen, Lesbiske Feminister, Norge og Christina Ellingsen og Anne Kalvig, WHRC Norge
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Som mange andre har vi vært grepet av Aleksandra Javorac-Bores mobbehistorie formidlet i Stavanger Aftenblad. Jenta og familien hennes har vist et stort mot ved å stå fram, og mobbingens grufulle realiteter er noe vi alle må jobbe mot. Som foreldre, feminister, lesbiske, heterofile og politisk aktive kvinner over et bredt spekter, er vi imidlertid sterkt kritiske til Stavanger kommunes beslutning om at Foreningen FRI er svaret på utdanningssektorens utfordringer med mangfold og inkludering.

Tilforlatelig?

Det politiske flertallets tiltakspakke, som varsles vedtatt i Stavanger bystyre 9. juni, er velment og ser nok tilforlatelig ut for mange. Men vi vil gjøre oppmerksom på:

  • I punkt 1 i tiltakspakken skal kjønnsidentitet, men ikke kjønn, være tydeligere adressert i reglement mot mobbing, krenkelser og vold. Det vil si at de krenkelser jenter har opplevd i skolehverdagen i alle år, ignoreres. Skjellsord som hore og gutters krenking av jenter fordi de er jenter, blir dermed ikke adressert som særlig viktig. Halvparten av elevene er jenter.
  • Punkt 2 er utarbeiding av en samarbeidsavtale med FRI Rogaland om undervisnings-/læringsopplegg for både ungdomsskoler og barneskoler om kjønns- og seksualitetsmangfold.
  • Vi leser punkt 3 i tiltakspakken som at neste steg er barnehagen.

Kjønn som følelse

Vi vet mye om dette opplegget fra kommuner som allerede har innført dette helt eller delvis, vi har lest materiellet og har fulgt FRI i en årrekke, også før organisasjonen ble transaktivistisk.

FRI hevder på sine fagdager og i undervisningsmateriell at kjønn primært er en følelse, at barn på 7 år som sier de er det motsatte kjønn skal bli møtt med full aksept for dette (de skal altså møtes som voksne, kjønnsmodne personer, ikke barn). Øvelser barn blir utsatt for i innlæring av materiellet «Riv gjerdene: Et normkritisk metodemateriale i antidiskriminerende arbeid» er at de skal forstå at kjønnsdelte toaletter er absurd og diskriminerende mot transpersoner. Elevene skal så lage nye toalettskilt, med andre inndelinger (som «store og små hender») og disse skal henges opp som alternative toalettinndelinger på skolen, fritidsklubben, kinoen, osv., for å «skape refleksjon». De eneste som ikke får reflektere, synes å være barn og unge som ikke ønsker å dele toalett med det andre kjønnet.

Rosa kompetanse-materiellet for skolen ber barna svare på om alle gutter har penis og alle jenter har klitoris, rett svar her er NEI ifølge FRI

Andre oppgaver handler om at elevene må «dissekere» personligheten sin for å finne ut hvilke ulike identiteter de har, og være kritiske til om disse identitetene egentlig hører sammen («Kartlegg deg selv»). Rosa kompetanse-materiellet for skolen ber barna svare på om alle gutter har penis og alle jenter har klitoris, rett svar her er NEI ifølge FRI, og korrekt svar på hvem man kan forelske seg i, er gutter, jenter og andre, som om det finnes flere kjønn.

Bevisst agenda

FRI er for legalisering av sexkjøp, hallikvirksomhet, surrogati og flergifte, de fremmer BDSM som sunn seksualitet rettet mot barn(!) og bestrider naturvitenskapen som forteller oss at kjønn er biologisk todelt. Når kjønn er uavhengig av kropp, er det særlig vanskelig for unge lesbiske å stå imot presset om å skulle inkludere hannkjønn med penis som «identifiserer seg» som lesbiske, som seksualpartnere. Når kjønn blir en følelse, finnes ikke lenger grunnlag for de lover og ordninger vi har for å sikre kvinner og barns rettigheter, jmf Kvinnekonvensjonen. Vi ser at dette nå skjer i idretten og på mange andre arenaer, grunnet Lov om juridisk kjønn.

Foreningen FRI har en bevisst agenda når det gjelder kjønns- og identitetspolitikk, hvor de ønsker å utøve innflytelse på alle nivå i samfunnet vårt. FRI er en offentlig finansiert, politisk-ideologisk lobbyorganisasjon med store muskler og en tung hånd på rattet i politiske beslutningsprosesser. De er selvsagt glade for å få fritt leide inn i skolen. Det er svært bekymringsfullt at politikere lar utvalgte politiske aktører gå inn og styre skolehverdagen.

Bryter opplæringsloven

Kommunen er i ferd med å bryte opplæringsloven gjennom å tillate FRI å forkynne ideologi og livssyn i kommunens grunnskoler. Kommunen vil også bryte lovverk som omhandler ivaretakelse av en pluralistisk, objektiv og kritisk formidling (§ 2-4) gjennom å tillate FRIs ensidige og lite objektive fremstilling av problematikken knyttet til kjønnsdysfori og behandling av denne pasientgruppen.

I Storbritannia bryter offentlig sektor i stadig større grad med FRIs søsterorganisasjon Stonewall, av grunner liknende de vi har listet opp. Vi ber stavangerpolitikerne om å fortsette det gode arbeidet med inkludering og mangfold i skolen, men bruk ikke en vitenskapsfornektende, medikamentforherligende og aggressiv organisasjon som vender seg mot lesbiske og homofile når disse insisterer på at deres likekjønnstiltrekning har en biologisk basis. Og hvem vet, kanskje det blant skolens pedagoger allerede finnes kompetanse på inkludering og mangfold som bedre kan tas i bruk, uten å gi eksterne aktører fripass til å propagandere overfor elevene og deres foreldre?

Publisert: