Jo, KrF prioriterer familiene!

Debattinnlegg

 • Olaug Bollestad
  Nestleder i KrF
Publisert: Publisert:

VALG 2021: Christian Stenberg Hetty fra Ap skriver i Aftenbladet at «KrF nedprioriter familien». Det er en påstand som faller på sin egen urimelighet. Det er ingen tvil om at KrF har prioritert familiene og sørget for viktige gjennomslag for både å styrke valgfriheten og familieøkonomien.

Etter at vi kom inn i regjering, har det vært en stor satsing på barnefamiliene og familier med lavinntekt. Vi har økt engangsstønaden betydelig og økt barnetrygden med 8200 kroner siden 2019, samt innført fritidskortet som kan gi mulighet for barn å delta i aktiviteter uavhengig av foreldrenes økonomi. Dette kommer i tillegg til viktige satsinger som billigere SFO for lavinntektsfamilier, satsing på Familie for første gang, styrking av bostøtten og en styrking av nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge med om lag 260 mill kroner siden 2014. Det er tiltak vi vet treffer familiene med lavest inntekt. Vi har også lansert en strategi i lavinntektsfamilier slik at barn som vokser opp i lavinntektsfamilier, skal ha de samme mulighetene til å skape sin egen fremtid som alle andre.

Hetty er opptatt av at vi bruker penger på kontantstøtten som om dette er noe «vanlige familier» ikke bruker. Kontantstøtten er for og brukes av alle mulige familier. Den gir mer fleksibilitet og rom til å organisere hverdagen slik foreldrene selv ønsker.

Det skal være opp til familiene å bestemme over sin egen hverdag. Den skal ikke avgjøres av Arbeiderpartiets partiprogram.

Les også

Olaug Bollestad (KrF): KrF ønsker valgfrihet for alle familier

Les også

Christian Hetty Stenberg: «KrF nedprioriterer familien»

Publisert:

Stortingsvalget 2021

 1. Miljø­partienes gode olje­plan 2025

 2. Lekkasjene tyder på tynn suppe

 3. Mellom barken og Vedum – fiasko for Støre?

 4. Unio ut med kravliste til regjeringsmakkerne Støre og Vedum

 5. Sonderingene fortsetter med forsterket mannskap

 6. Har kristelighet, mangler folke­lig­het

 1. Stortingsvalget 2021
 2. Kristelig Folkeparti (KrF)
 3. Olaug Bollestad
 4. Familiepolitikk
 5. Kontantstøtte