Jeg frykter for fremtidens demokrati hvis ikke unge engasjerer seg mer i politikk

DEBATT: Jeg er urolig over at så mange av dagens unge faller bort fra politikken. Det gjør at jeg frykter for fremtidens demokrati.

Flere unge bør engasjere seg i politikken, skriver Kristin Lode i FpU. Bildet er fra en ungdomspartilederdebatt under Arendalsuka i 2019.
  • Kristin Lode
    Styremedlem i Rogaland FpU
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Vårt samfunn, som jeg er så glad i, er bygget på mange viktige og grunnleggende verdier som: ytringsfrihet, valgfrihet og selvrealisering. Dette er alle verdier som bærer samfunnet vårt og gir oss muligheten til å ta del i hvordan landet skal styres. Rettighetene og friheten vår har aldri vært bedre, likevel opplever jeg at dagens ungdom stadig faller bort fra politikken. 

Min generasjon er en av de første som har vokst opp med internett og teknologi. Utviklingen som har skjedd i verden de siste årene har skapt langt flere muligheter for ungdom enn det var før. Dermed har også ungdommen mye som opptar hverdagen. Det er ekstremt mye å engasjere seg i, og politikken og samfunnsdebatten har mange andre konkurrenter i kampen om ungdommens tid.

Et uoversiktlig landskap

Dagens politikk kan også være vanskelig å orientere seg i med ekstreme overskrifter, en rask utvikling og et hav av forskjellige meninger. Det er vanskelig å forstå hvordan det politiske landskapet ser ut. Dette har mye av skylden i hvorfor ungdommen styrer unna.

Når valget kommer og man skal avgi sin stemme kan det være vanskelig å vite hvilke parti som egentlig reflekterer de personlige meningene og ønskene for Norges fremtid. Derfor gjør mange det som er enklest, enten så stemmer man ikke, eller så stemmer man som sine foreldre eller venner.

Det er ikke så altfor mange år siden Norge var preget av et klasseskille og kvinner ikke hadde stemmerett. Friheten vi har i dag er alt ungdommen kjenner til, fordi vi har ikke opplevd det som skjedde før. 

Det skapte uro når samfunnet var preget av store vanskeligheter og urettferdigheter – det var noe å kjempe for. I dag har vi ikke den samme uroen, samfunnet er likestilt og gir alle stemmerett, men betyr egentlig det at vi ikke har noe å kjempe for lenger?

Jeg tror mange tar friheten for gitt og ikke ser historien bak. Det var nettopp kampen og meningene til enkeltpersoner som sørget for den frie hverdagen vi har i dag. Derfor er det nødvendig og viktig at vi alle tar del i samfunnsdebatten, for det er slik vi kommer til å bekjempe dagens utfordringer og skape en bedre og enda friere fremtid.

Stem i tråd med din mening

Ungdommen er en spesielt autonom gruppe folk, vi liker å velge selv. De aller fleste ungdommer har som regel også en mening om det aller meste og aldri før har det vært lettere å ta del i samfunnsdebatten. Men, kompleksiteten av dagens politikk setter opp en barriere for unge stemmer og gjør det vanskelig å delta politisk. 

Ved det kommende valget ønsker jeg at enda flere ungdommer kan gå inn i stemmelokalene og avgi en stemme de selv mener reflekterer deres synspunkt og håp for fremtiden. Vi er fremtidens politikere, storting og regjering – en dag er det vi som styrer landet.

Som ungdomspolitikere har vi en viktig oppgave, jeg mener ikke det kun handler om å overbevise, men også å informere. Taper vi de unge stemmene, taper vi også fremtidens demokrati og frihet.

Det er ekstremt mye å engasjere seg i, og politikken og samfunnsdebatten har mange andre konkurrenter i kampen om ungdommens tid.
Publisert: