Vi trenger ikke mer fornybar energi, vi trenger kjernekraft!

DEBATT: Vindkraftorganisasjonen Norwea fikk nylig spalteplass for å promotere vindkraft. Men mer vindkraft er unødvendig. Norge har ikke behov for slik kraft, og resten av Europa bør avstå fra den.

I stedet for å bruke titalls milliarder på unødvendig karbonfangst og lagring, bør Regjeringen bestille 2–3 små reaktorer for tidlig levering, og plassere den første på Svalbard.
  • Ivar Sætre
    Sivilingeniør
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Overdreven utbygging av ustabil kraft fra vind og sol har skapt energikrisen som har oppstått det siste året, og som antakelig vil vare i flere år. Mer vindkraft vil øke, ikke minske, krisen.

Vindkraft på land er ødeleggende for natur og miljø, i tillegg til å være ustabil og forstyrrende for en stabil kraftforsyning. De som tviler, bør se foredraget Sveinulf Vågane holdt under Arendalsuka i august. Regjeringen bør snarest skrinlegge planene om videre utbygging av vindkraft på land.

Eventyrlige havvind-priser

Norwea vil ha mer fornybar energi for å løse klimakrisen og sikre norske arbeidsplasser i fremtiden. Det er usannsynlig at vindkraft på land vil bety mye for verken klimakrisen eller arbeidsplasser. Ikke minst politikerne og næringslivsledere tror på en eventyrlig framtid for havvind. Det er planer om enorme utbygginger, med nominell kapasitet tilsvarende hele det norske vannkraftsystemet. Konsekvensene er ikke fullt ut analysert, men økonomien er svak. Kanskje blir det mest eventyrlige med havvinden, prisen.

Professor Jan Emblemsvåg holdt i sommer et meget severdig foredrag der han kastet et skråblikk på norsk og internasjonal produksjon av elektrisitet fra havvind. Han dokumenterer overvisende sin konklusjon: Vindkraft til havs er dyrt, dårlig og ikke bærekraftig. Den tilfredsstiller ikke etterspørselen. Den krever balansekraft i stor skala. Vindkraft er kostbart og har lav verdi og er basert på ressurser som ikke er fornybare. Den har også store uløste kostnader i tillegg til investering og drift. Når man forventer klimaendringer er det et paradoks at vi gjør oss mer avhengige av klima. Selv med store mengder vannkraft som balansekraft, er det urealistisk, eller svært kostbart, at Norge kan bygge ut store mengder ny vindkraft. Bygger man kjernekraft, trengs ikke vindkraft.

Les også

Erna Solberg: – Atomkraft er en skikkelig god energikilde

En reaktor på Svalbard

Dersom det skal bygges ut mer kraft i Norge, er løsningen i dag kjernekraft. Finlands nye kjernekraftverk er blitt kraftig kritisert for forsinkelser og kostnadssprekk. Likevel vil verket levere kraft til 45 øre/kWh. Til sammenligning er kostnadene for havvind på 70–120 øre/kWh, pluss balansering. Reelle balanseringskostnader antas å ligge i området 2–3 ganger kostnadene for investering og drift.

Framtidig kjernekraft vil imidlertid være små modulære reaktorer (SMR), i størrelsesorden 3–300 MW. De tar minimalt med plass, fabrikkproduseres og kan plasseres på egnede lokasjoner med redusert behov for nye kraftlinjer. De første er annonsert klare før 2030. I stedet for å bruke titalls milliarder på unødvendig karbonfangst og lagring, bør Regjeringen bestille 2–3 SMR for tidlig levering, og plassere den første på Svalbard.

Publisert: