Vil Arbeiderpartiet ta fra barn rettssikkerheten?

DEBATT: Politiets mulighet til å avdekke rusmiddelbruk blant unge er regulert av generelle straffeprosessuelle bestemmelser, som er forankret i menneskerettighetene. Disse har ingenting med verken behandlingen av rusreformen eller Høyesteretts seneste avgjørelser å gjøre.

At man ikke skal etterforske noen for forhold de ikke er mistenkt for, følger av kravet til skjellig grunn til mistanke, og er et vern mot vilkårlig forfølgning.
 • Jørn Kløvfjell Mjelva
  Nestleder Preventio
 • Rebekka Lossius
  Styreleder Tryggere Ruspolitikk Vestland
 • Bård Dyrdal
  Styreleder LEAP Scandinavia
 • André Nilsen
  Styreleder Normal Norge
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det er derfor helt feil når Haver hevder at praksisendringen har en sammenheng med de nye retningslinjene. I et innlegg publisert i Stavanger Aftenblad 3. november, og Politiforum 4. november, etterlyser Ine Haver, kommunestyrerepresentant i Stavanger Arbeiderparti, klargjøring fra Riksadvokaten angående politiets muligheter til å avdekke rusmiddelbruk blant unge.

Klargjøringen Haver etterlyser, kom imidlertid allerede med Riksadvokatens brev av 9. april i fjor, der Riksadvokaten ga presiseringer angående rammene for tvangsmiddelbruk i mindre alvorlige narkotikasaker. Brevet ble fulgt opp av møter med statsadvokater og politijurister i de ulike distriktene, og Politidirektoratet har i samråd med Politihøgskolen og Riksadvokaten utarbeidet opplæringsmateriell for politiet om rammene for tvangsmiddelbruk. Riksadvokaten har også gjennomført undersøkelser blant politijurister og politifolk angående forståelsen av presiseringene, og tilbakemeldingene tyder på at det på langt nær er så utbredt usikkerhet som det har blitt gitt inntrykk av.

Å skyte spurv med kanoner

Det er heller ikke så rart, fordi presiseringene er egentlig ganske enkle å forstå: Tvangsmidlene man bruker for å oppklare en sak må stå i forhold til alvorligheten av den kriminelle handlingen, og man skal ikke etterforske noen for noe de ikke er mistenkt for.

Forholdsmessighetskravet er nedfelt i straffeprosesslovens § 170 a, og følger av Norges forpliktelser etter den europeiske menneskerettskonvensjonen. Å tvinge noen til å avlegge urin- eller blodprøve er et svært integritetskrenkende inngrep, og er åpenbart ikke forholdsmessig for å oppklare det som i praksis er et bøteforhold uten en fornærmet part.

At man ikke skal etterforske noen for forhold de ikke er mistenkt for, følger av kravet til skjellig grunn til mistanke, og er et vern mot vilkårlig forfølgning. Det innebærer blant annet at man ikke kan gjennomgå mobilen til noen som er tatt for bruk eller besittelse av ulovlige rusmidler, i tilfelle man kommer over opplysninger om salg eller andre brukere. Om man reelt sett ønsker å få opplysninger om en ukjent selger, må en slik ransaking gjøres etter reglene for ransaking av tredjepart. 

Praksisen var ulovlig

Disse føringene følger av generelle straffeprosessuelle bestemmelser, som er forankret i menneskerettighetene, og har ingenting med verken behandlingen av rusreformen eller Høyesteretts seneste avgjørelser å gjøre. Det er derfor helt feil når Haver hevder at praksisendringen har en sammenheng med de nye retningslinjene Riksadvokatens sendte ut etter Høyesterettsdommen. Dette gjaldt bare saker der det var holdepunkter for at personen er rusavhengig, noe som heldigvis gjelder de færreste barn og unge.

Når Haver snakker om å gi politiet «tilbake» muligheten til å avdekke rusmiddelbruk blant barn og unge, er det altså snakk om å gjeninnføre en tidligere ulovlig praksis, der barn og unge fikk fratatt sin integritet og rettssikkerhet i det godes tjeneste. Vi håper og tror ikke Arbeiderpartiet vil støtte en slik betydelig svekkelse av barns menneskerettigheter og rettsvern.

Dersom Arbeiderpartiet faktisk ønsker at politiet lettere skal kunne reagere på rusmiddelbruk blant barn og unge, burde de heller gå inn for avkriminalisering og støtte den forrige regjeringens forslag til rusreform, som faktisk ville sikret politiet denne muligheten.

Tvangsmidlene man bruker for å oppklare en sak må stå i forhold til alvorligheten av den kriminelle handlingen, og man skal ikke etterforske noen for noe de ikke er mistenkt for.
Publisert: