Vonde knær, raske penger

Ett av mellom 10 og 15 vonde knær til pasienter over 40 år bør operereres. Men enkelte har åpenbart tungt for det. Spesielt de som driver butikk.

Brorparten av opererte knær blir i beste fall ikke verre enn før operasjonen. I verste fall blir resultatet en rekke potensielt invalidiserende komplikasjoner.

Debattinnlegg

Publisert: Publisert:
Alexander Seldal, overlege ved Ortopedisk avdeling, Stavanger Universitetssjukehus.
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

Det er prisverdig at Aftenbladet retter søkelyset på det jeg, og mange med meg, oppfatter som en høyst tvilsom praksis innen vårt fagfelt. «Alle» innen faget vet det, men det er et følsomt tema, at eksempelvis kikkhullskirurgi av vonde knær hos pasienter i alderen 40+ i beste fall er ren placebokirurgi. Narrebehandling på godt norsk.

Mon tro hvor mange vonde knær som slipper ut av en privatklinikk med alle menisker i behold?

Operasjon sjelden best

Private aktører lever godt på å utnytte den høyst hypotetiske usikkerheten som råder vedrørende optimal behandling av kneplager i denne pasientgruppen. Jeg bruker mye av min arbeidstid som ansatt i et offentlig helseforetak til å overtale, i beste mening, mine pasienter bort fra et unødig og udokumentert kirurgisk inngrep. Jeg har intet å tjene eller tape rent personlig på mine råd. Jeg får min fast lønn uansett. Min eneste interesse er at vi opererer de pasientene vi etter den beste tilgjengelige kunnskap mener kan nyttiggjøre seg kirurgi, og avstår fra å operere de pasientene hvor nytte-effekten er ikke-eksisterende.

Dette er pasienter som i beste fall ikke blir verre enn de var før operasjonen, men i verste fall risikerer en rekke potensielt invalidiserende komplikasjoner. I snitt finner vi ved min avdeling grunn til å anbefale operasjon for kanskje hver tiende til femtende pasient som henvises med vonde knær. Dette er andelen pasienter vi etter en grundig vurdering mener kan ha nytte av en operasjon, og hvor den potensielle gevinsten overstiger risikoen.

Mon tro hvordan det forholdstallet ser ut på en privat klinikk? Mon tro hvor mange vonde knær som slipper ut av en privatklinikk med alle menisker i behold?

Operasjonen skulle aldri vært utført, mener Jan Magne Pedersen. Bildet er tatt mens han fremdeles var under behandling for operasjonsinfeksjonen ved SUS.
Så snart man gjør fortjeneste til en del av regnestykket, er det dessverre lett å falle ned på feil side, den som lønner seg i hvert enkelt tilfelle.

Selgere i et marked

Jeg har ikke faktagrunnlag til å betvile at private sentre forsøker å drive medisinsk korrekt praksis uten at økonomiske motiver forstyrrer den faglige vurderingsevnen, selv om det er fristende å antyde noe annet. Utfordringen, slik jeg ser det, er at så snart man gjør fortjeneste til en del av regnestykket, er det dessverre lett å falle ned på feil side, den som lønner seg i hvert enkelt tilfelle. I våre dagers resultatorienterte helsetjeneste, hvor allmennhetens tilsynelatende grenseløse friskhetsforventning krysspodes med medisinsk hybris og kunstgjødsles av profittorienterte aktører, burde det være helt ukontroversielt å påpeke det åpenbare; overbehandling forekommer. I stor grad.

Forestillingen om en troverdig, privat (les kommersiell) helsetjeneste fullstendig uberørt av andre motiver enn de rent medisinsk-faglige fremstår i økende grad illusorisk. I alle andre sammenhenger, kanskje med unntak av pengeplasseringsbransjen, hvor man fremdeles krampaktig insisterer på å kalle seg rådgiver, ville en påstått uhildet fagutøver som potensielt profitterer på sine produktanbefalinger enten blitt kalt ved sitt rette navn, selger – eller i det minste betraktet som inhabil. Når skillet mellom den uavhengige fagmannen og den egennyttige selgeren blir utydelig, og produktet som selges til alt overmål ikke virker, er det ikke rart «kunden» føler seg lurt.

Det er urimelig at private aktører skal kunne skumme fløten i et lukrativt marked uten å måtte bidra hvis melken går sur.

Bør ansvarliggjøres

Jeg synes ikke det er unaturlig eller kontroversielt at de private aktørene, som Ap’s Torgeir Michaelsen foreslår, også må ta mer ansvar for egne komplikasjoner. Mindre komplikasjoner vil de sannsynligvis kunne håndtere selv. Ved større komplikasjoner som krever spesialiserte tjenester som ennå kun er tilgjengelig i det offentlige, bør privatklinikken faktureres i etterkant, slik det offentlige i dag fakturerer turister (eller deres respektive reiseforsikringsselskaper) fra land utenfor EØS-området.

Alternativt burde det være mulig å få på plass en slags ansvarsforsikringsordning for privatklinikkene, ikke ulikt en reiseforsikring.

Komplikasjoner etter kirurgi er ofte svært kostbare og ressurskrevende. Det er urimelig at private aktører skal kunne skumme fløten i et lukrativt marked uten å måtte bidra hvis melken går sur.

Det finnes ikke holdepunkt for å fortsette denne industriskala-behandlingen av alle vonde knær med kikkhullskirurgi.

Tilbake til forsvarlig praksis

Kikkhullskirurgi for vonde knær hos godt voksne er et tema som har vært debattert i faglitteraturen i årevis. Gjentatte oppsummeringsartikler, oversikter, vitenskapelige gjennomganger og enkeltstudier har dokumentert at der ikke er nytte av slik kirurgi for den aktuelle pasientgruppen. Senest i en gjestekommentar (engelsk tekst) i dette årets januarutgave av Acta Orthopaedica, et velrenommert nord-europeisk fagtidsskrift, understrekes dette: «Available evidence supports the reversal of a common medical practice. It is time to abandon ship.» (Tilgjengelige beviser underbygger reversering av en vanlig, medisinsk praksis. Det er på tide å forlate skuta.) Det finnes med andre ord ikke holdepunkt for å fortsette denne industriskala-behandlingen av alle vonde knær med kikkhullskirurgi.

Dette har for så vidt vært allment kjent i fagmiljøet i en årrekke, men enkelte har åpenbart tungt for det. Spesielt de som driver butikk. Jeg ønsker en dreining tilbake til faglig forsvarlig praksis basert på den beste tilgjengelige kunnskap. Er det for mye forlangt?

Les også:

Les også

 1. Jan Magne ble varig skadet av unødvendig operasjon

 2. Pasient ble unødvendig meniskoperert fire ganger

 3. Ap vil la private helseklinikker betale for seg

Publisert:
 1. Debatt
 2. Helse
 3. Privatisering
 4. Stavanger Universitetssjukehus (SUS)

Mest lest akkurat nå

 1. En seier for samfunnet vårt

 2. Nå er huset og fasaden total­endret: – Folk kjører sakte forbi for å se

 3. Norge åpner opp igjen lørdag ettermiddag – meteren kan pakkes ned

 4. Utelivs­bransjen i gledes­rus: – En fri­gjørings­dag

 5. Siktede stiller seg uforstående til DNA-funnet

 6. Sandnes-syklist historisk: Tok suverent VM-gull