Vis solidaritet med de ureturnerbare asylsøkerne

DEBATT: Den marginale gruppen av ureturnerbare befinner seg i en helt uakseptabel humanitær situasjon.

Det er ikke politisk vilje i Norge til å rydde opp og gi amnesti til de ureturnerbare asylsøkerne, mener Arne Viste.
 • Arne Viste
  Arne Viste
  Daglig leder i Plog AS
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

De «ureturnerbare» er en liten gruppe mennesker i Norge som har fått endelig avslag på asylsøknaden. Likevel blir de i Norge fordi tvangsretur ikke lar seg gjennomføre. De lever i full åpenhet, noen i opptil 20 år.

Usikkert tall

Enkelte har forsøkt frivillig retur uten å lykkes. 1714 av dem bor på asylmottak (mai 2017) mens andre har forlatt asylmottaket og blir ikke fulgt opp av noe system. Anslaget på totalt 3000 mennesker er derfor noe usikkert.

Begrepet «papirløse» betegner utlendinger som befinner seg i Norge uten oppholdstillatelse. Anslagene varierer mellom 10.000 og 30.000. De fleste er ikke asylsøkere. De kan være her for å jobbe, for å være med kjæresten/familien, for å drive kriminalitet, eller de kan være ofre for menneskehandel. Hvis politiet oppdager dem, blir de sendt ut av landet.

Les også

Arne vil vite om det han gjer er lovleg

Les også

Advokaten meiner Norge bryt menneskerettane

Begrepet «innvandrer» betegner utlendinger som kommer lovlig til Norge. I perioden 2005-2014 mottok vi 458.000 innvandrere fra ikke-nordiske land. Kun 12 prosent av disse var flyktninger (56.640). De aller fleste (401.360) er relatert til arbeidsinnvandring, utdanning, eller deres familier. Disse er ønsket velkomne av våre myndigheter. «Brain drain» fra u-land er en konsekvens av dette.

Mens mange andre europeiske land har gitt amnestier, fortsetter vi vår nedverdigende behandling.

Den marginale gruppen av ureturnerbare befinner seg i en helt uakseptabel humanitær situasjon:

 • Mindre enn 60 kroner dagen til mat, klær, medisiner og andre nødvendigheter.
 • Ikke rett til helsehjelp, unntatt i akutte og livstruende tilfeller.
 • Ikke rett til arbeid.

Det er ikke politisk vilje i Norge til å rydde opp og gi amnesti. Selv om de utgjør mindre enn 0,5 prosent av det akkumulerte antallet innvandrere, har påstander om «ukontrollert innvandring» og «trussel for velferdssamfunnet» fått feste seg. Mens mange andre europeiske land har gitt amnestier, fortsetter vi vår nedverdigende behandling av dem.

Retten til helsehjelp

Retten til helse er beskyttet i menneskerettsloven: «Alle skal nyte den høyest oppnåelige helsestandard.» KrF og Venstre foreslo at papirløse skulle innrømmes tydeligere rett til helsehjelp, inkludert fastlege. Forslaget ble nedstemt av Stortinget i juni 2017 med 15 mot 83 stemmer. Helseplager og ubehandlede traumer er ikke returmotiverende, men det påvirker likevel ikke den politiske retorikken.

Retten til arbeid

Grunnlovens paragraf 110 sier at «Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets opphold ved arbeid eller næring.» Likevel mistet de ureturnerbare skattekortet og retten til arbeid i 2011.

Plog AS i Sola har siden 2015 ansatt ureturnerbare asylsøkere i full åpenhet. Det er nå 20 ansatte over hele landet. Vi betaler skatt og avgifter. Påtalemyndigheten henla straffesaken mot Plog AS den 3. august. Det betyr at arbeidet ikke vil bli stanset eller straffet. Grunnen til henleggelsen er den juridiske usikkerhet som følger av de tilsynelatende motsetningene i lovverket. Påtalemyndigheten er uavhengig, og kan ikke instrueres av den politiske ledelse. Plog AS er kommet for å bli.

Solidaritet

Å vise solidaritet er mer enn ord. Det er handling. Plog AS og IMI-kirken inviterer til «solidaritetskonsert». På konserten vil det utfordres til å:

 • Ta tydelig standpunkt.
 • Gi ureturnerbare arbeid, etter modell av Plog AS og IMI-kirken.
 • Etablere et rettshjelpsfond for ureturnerbare for å oppnå juridisk avklaring av disse rettighetene.

Det er på tide å stå opp for en mer human behandling av våre medmennesker: De ureturnerbare!

Publisert: