Vi registrerer at det skrives meget uklart om vårt standpunkt i hijab-saken

«Vårt hovedpoeng med klagen til nemnda og eventuell videre forfølging av saken til domstolene, er at vi mener den nevnte praksis med i utgangspunktet å likestille adferd med tro, bygges på feil lovforståelse», skriver Dagny H.H. Welle Pedersen og Kirsten Smedvig.

Debattinnlegg

 • Dagny H.H. Pedersen Welle
  Leder av driftsstyret for Blidensol sykehjem
 • Kirsten Smedvig
  Leder av Pleiehjemsforeningen i Rogaland
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

DEBATT: Derfor denne oppklaringen: Likestillingsombudet sier i sin uttalelse at forbud mot religiøse plagg innebærer «innskrenking av religionsfriheten». Det mener vi er feil, og derfor har vi klaget til nemnda.

Les også

Blidensol-styret viker ikke for kommunen

Religionsfrihet er ikke rett til å gjøre hva som helst, bare det begrunnes i religion. Her er det nok å vise til hva som skjer i dagens Midtøsten. Selvfølgelig er det langt fra det som skjer der til hijab-saken på Blidensol, men eksempelet viser at «religion» som skal beskyttes, er noe annet enn "religionsutøvelse" som ikke nødvendigvis har krav på det samme.
Nå ser det ut som om Likestillingsombudet følger en praksis som går ut på at all adferd som begrunnes religiøst, skal regnes som ulovlig diskriminering med mindre ombudet finner at andre hensyn gir grunn til unntak. Det skal altså påligge den som «diskriminerer» å argumentere for at der allikevel er grunnlag for unntak. Dette har vi gjort ved å påberope ønsket om et sekulært eller i hvert fall religionsnøytralt miljø.

Les også

Jeg registrerer at Aftenbladet driver en kampanje mot styret ved Blidensol

Men vårt hovedpoeng med klagen til nemnda og eventuell videre forfølging av saken til domstolene, er at vi mener den nevnte praksis med i utgangspunktet å likestille adferd med tro, bygges på feil lovforståelse. Vi kan dessuten ikke tro at det har vært Stortingets mening å overlate en eventuell grenseoppgang mellom verneverdig og ikke-verneverdig religiøs adferd til et ombud.

Les også

 1. Når jeg hører medlemmer ved Blidensol si at de er flaue for å si hvor de jobber, har driftsstyret en kjempeutfordring

 2. Blidensol-ledere beskyldt for å være illojale

 3. Blidensols ansatte: - Det er vanskelig å gå på jobb

Publisert:
 1. Sykehjem
 2. Religionsfrihet
 3. Likestillingsombudet
 4. Hijab
 5. Religion

Mest lest akkurat nå

 1. Stavanger-ordfø­reren: – Situa­sjonen er mer alvor­lig enn vi ønsker

 2. Skjerper de nasjo­nale an­befal­ingene og ber voksne holde av­stand

 3. Bank tapte retts­sak – kan få stor betyd­ning for svindel­ofre

 4. – Håpløs «Kiss and fly» ved Stavanger lufthavn

 5. Da Sol­skjærs etter­følger sa sin mening på TV, fikk han mange uvenner

 6. Fant død mann på Bryne: Fem menn dømt for urik­tig for­klaring