Vi må se om det er mulig å gi spesialundervisning på en måte der ressursene utnyttes mer optimalt

DEBATT: En av mine store bekymringer nå er om det svært gode arbeidet de ansatte i barnehagene og på ressurssenteret gjør innen barnehagene blir videreført når barna begynner på skolen. Jeg har fått en rekke henvendelser som kan tyde på at flere av skolene våre ikke klarer nettopp det, og det er en utfordring vi tar svært alvorlig.

«Når det gjelder spesialundervisning, så er det en lovfestet rettighet som Stavanger kommune er forpliktet til å følge opp», skriver Sissel Knutsen Hegdal, Høyre.
  • Sissel Knutsen Hegdal
    Sissel Knutsen Hegdal
    Leder, kommunalstyret for oppvekst, Stavanger (H)
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over seks år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Takk til tillitsvalgte ved ressurssenteret for barnehagene, Hanne Svendsen og Marit Kristin Vigre, for viktige innspill i debatten om fordelingene av ressursene på barnehagesektoren i Stavanger kommune.

Åpenhet er viktig – og tilbakemeldinger til oss politikere er verdifullt, og noe vi tar på største alvor. Vi ønsker oss mer av det, for det er nettopp de som jobber ute i skolene og barnehagene – og også foreldrene til disse barna/elevene – som har inngående kjennskap til de ulike områdene. Så gjerne mer av det, takk!

Hatt et par tøffe år

Jeg har undret meg over at det ikke har kommet reaksjoner på rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan, som inneholdt et kutt på rammen både til skolene og barnehagene. Stavanger kommune har hatt et par tøffe år der det har vært helt nødvendig å redusere budsjettrammene. Sammen med nestlederen i oppvekst, Rune Askeland, og også flere av de andre oppvekstpolitikerne har jeg i høst gjennomført en besøksrunde hos ca. 20 skoler. Inntrykket vi sitter igjen med etter denne runden, er at det er svært lite å effektivisere når det gjelder driften av skolene og ute i barnehagene.

Betydelig løft

De såkalte ASSS-tallene (analyser som viser Stavanger kommunes ressursbruk og kvalitet på tjenesteområdene sammenlignet med de ni andre største byene i Norge) viser oss også at vi har et ressursforbruk litt over snittet på barnehage, men betydelig under på skole. Innen levekårssektoren ligger vi betydelig over snittet. Bystyret i Stavanger skal vedta et budsjett mandag 12. desember. Flertallspartiene har lagt frem et forslag i formannskapet som reverserer rammekuttene både på skole og på barnehage. Det har vært svært viktig for oss å opprettholde kvaliteten i barnehagene og holde rammen til drift på forholdsmessig samme nivå som i 2016. Det ser vi at vi klarer, og det er jeg veldig glad for. Når det gjelder skole så legger vi inn et betydelig løft på 25 millioner i 2017.

Når det gjelder spesialundervisning, så er det en lovfestet rettighet som Stavanger kommune er forpliktet til å følge opp. Vi er kjent med at vi bruker mye ressurser til spesialpedagogisk hjelp i Stavanger kommune når vi sammenligner oss med de andre storbyene. Det er imidlertid en faglig vurdering som ligger til grunn for disse vedtakene, og vi som politikere tar disse faglige vurderingene til etterretning. Samtidig må vi se på om det er mulig å gi spesialundervisning på en måte der ressursene utnyttes enda mer optimalt. Det er en sak vi vil jobbe med i 2017. En av mine store bekymringer nå er om det svært gode arbeidet de ansatte i barnehagene og på ressurssenteret gjør innen barnehagene blir videreført når barna begynner på skolen. Jeg har fått en rekke henvendelser som kan tyde på at flere av skolene våre ikke klarer nettopp det, og det er en utfordring vi tar svært alvorlig.

Ressursene må brukes riktig

De gode nyhetene er at vi på AU-møtet for Oppvekst 7.12 fikk presentert et estimat over konsekvensene av statsbudsjettet (vedtatt i Stortinget mandag 5. desember). Det er anslått at for Stavanger kommunes del så innebærer det en styrking på ca. 8,8 millioner for barnehagene for 2017. Dette gir oss muligheten til å reversere forslaget til reduksjon på rammen til ressurssenteret. Det gir oss også mulighet til å få flere barnehagelærere i barnehagene, og vi kan opprettholde kompetanseløftet som flertallspartiene har lagt inn i sitt forslag.

I 2017 vil bystyret i Stavanger få to budsjett-revideringer – de såkalte tertialrapporteringene fra rådmannen. Den første kommer allerede i mai/juni. Dersom rammen som er blir satt av i bystyrets vedtak den 12.12.16 til ressursenteret for barnehagene er for liten, så må det legges inn ekstra midler. Denne utviklingen vil vi følge nøye med på.

Oppvekstpolitikerne kommer for øvrig til å jobbe med vår sektor av budsjettforslaget helt fram til bystyrebehandlingen for å sikre at de ressursene som nå er kanalisert innen vår sektor – skole, barnehage og fritid – benyttes på en mest mulig optimal måte.

Publisert: