Villreinen i Suleskard

Sirdal har en gyllen anledning til å utmerke seg positivt ved å ta et klart standpunkt og opptre som en ansvarlig forvalter av villreinstammen.

Denne bukken står like over hyttene i Suleskard Fjellgård, øverst i Sirdal.

Debattinnlegg

 • Erik Astad
  Finnøy
Publisert: Publisert:

I Aftenbladet 18. juli fokuseres det på hvordan et hyttefelt øverst i Suleskard i Sirdal truer villreinen. Det planlagte feltet ligger lenger inn mot vernesonen og høyere opp enn alle tidligere hyttefelt.

På lederplass 21. juli stilles spørsmål om vi nå har nådd en grense for nedbygging av sårbare områder i Sirdal.

Det aktuelle utbyggingsområdet er avsatt til «bygdeutvikling» ved siste rullering av «Heiaplanen» i 2019 og vurdert ikke å være i konflikt med hensyn til villreinen. Forutsetningene for en slik vurdering har imidlertid endret seg betydelig siden 2019.

Mye tyder på at reinsdyrene har endret vaner og i større grad oppholder seg utenfor selve vernesonen. Dette bekreftes av ordføreren. Så har Miljødirektoratet presentert en foruroligende tilstandsrapport om levekårene for villreinen. Det står særlig dårlig til med villreinen i Sirdal, og det haster å gjennomføre tiltak som virker.

Hyttebygging

De viktigste årsakene til den alarmerende situasjonen er at kommunene tillater nedbygging av viktige areal til hytter og infrastruktur og generelt økt ferdsel. Konsekvensen er at dyrene stresses og fortrenges fra sine tradisjonelle områder.

Etter rapporten fra direktoratet ble kjent, er det gitt samlet uttrykk for at tiden er inne for å stoppe videre nedbygging av følsomme områder og redusere stress.

Observasjoner i Suleskard gir grunnlag for å vurdere området som følsomt, og dermed viktig for villreinen. Derfor kan den aktuelle utbyggingsplanen bli en prøvestein på kommunen sin villighet til å tenke nytt og prioritere villreinen i tråd med anbefalinger i rapporten.

En slik omprioritering i denne saken vil trolig ikke ha noen negativ økonomisk betydning for Sirdal som kommune, og tilgjengelige hyttetomter er det nok av. Kanskje finnes tilgjengelig mellom 1500 og 3000 tomter som ikke er i konflikt med hensyn til reinen. Det betyr at det er arbeid for alle som vil bygge, og det finnes hytter å kjøpe for alle som ønsker seg til Sirdal.

Også i nærheten av det planlagte hyttefeltet i Suleskard finnes flere titalls hyttetomter som det vil ta år å få solgt med dagens omsetningstempo.

Signal

Det vil være et viktig signal som gir mening i den aktuelle situasjonen om Sirdal stopper eller utsetter den aktuelle planen og prioriterer villreinen sin overlevelse framfor utbygging som truer de utsatte dyrene på livet.

Sirdal har en gyllen anledning til å utmerke seg positivt ved å ta et klart standpunkt og opptre som en ansvarlig forvalter av villreinstammen. Det vil ganske sikkert bli positivt lagt merke til langt utover kommunegrensene. På lengre sikt er et positivt omdømme stadig viktigere, og Sirdal vil kunne styrke dette ved å legge vekt på langsiktige kvaliteter der villreinen får en naturlig og sterk plass. Styrket omdømme kan legge et godt grunnlag for bygdeutvikling på sitt beste; bedre priser og økt lønnsomhet for tjenester og produkter.

Sirdal er en solid kommune med kapasitet til å få til det de ønsker. Med intensjon om å skape et levedyktig lokalsamfunn og en levekraftig natur, vil man kunne finne muligheter for vekst og utvikling også i en interessekonflikt som denne.  Det vil bli satt stor pris på av alle som bryr seg om Sirdal.

Publisert:
 1. Sirdal
 2. Suleskard
 3. Hyttefelt
 4. Villrein

Mest lest akkurat nå

 1. Fratatt fører­kort etter ulykke på E39

 2. Stive strømpriser og høy rente knuser ny Joker-drøm

 3. Birgitte-saken: Siktede la en felle for det som viste seg å være politi­folk

 4. Støyende asfalt­arbeid mellom Tjensvoll­krysset og Madla­krossen de to neste nettene

 5. Tina Bru er gravid - ville vente til etter statsrådjobben

 6. Inge Anda solgte restauranten i 2019, men har fortsatt ikke fått pengene. Nå blir det rettssak