Er det fortsatt håp for Rappveien 19 på Madla?

DEBATT: Sanitetshuset i Rappvn. 19 er forutsatt revet når nye Madlamark skole står ferdig.

«Det som er vanskelig å akseptere, er at det ikke finnes noe saklig eller vektig argument for å rive bygget», skriver Ivar Fett. Bildet er tatt i mai da Astrid Berg (Sanitetsforeningen) og Ivar Fett (Lions) sto sammen mot riving av Rappveien 19.

Debattinnlegg

 • Ivar Fett
  Hafrsfjord
Publisert: Publisert:

Da spørsmål om å bevare Sanitetshuset kom til behandling i bydelsutvalget og i Utvalg for miljø og utbygging (UMU), forelå en negativ innstilling fra administrasjonen. Denne hadde imidlertid uklarheter og argumenter som var villedende og vanskelig å forstå.

Et flertall i begge utvalgene gikk likevel for innstillingen, selv om flere sa de egentlig var enig i at huset burde bevares. Vedtaket i UMU er imidlertid tvetydig, og det er grunn for å spørre seg hva som egentlig var utvalgets holdning.

Vedtaket om å rive bygget hadde vært uproblematisk dersom bygget sto i veien for en god utbygging av skolen. Men det er ikke tilfellet.

Frustrerende

Jeg, og andre som har engasjert seg i dette, opplever saken som frustrerende. Sanitetsforeningen finansierte huset med innsamlede midler for å gi tilbake et tilbud til bydelens befolkning. Hvor mange fastelavnsris de over en årrekke har stått kveld etter kveld og bundet, er det ingen som tør å regne på! At hjertebarnet rives med en uforståelig begrunnelse, skjærer dem langt inn i hjerteroten.

Sanitetsforeningen startet og drev SFO-aktivitet som et pionerprosjekt ved Madlamark skole. Etter 16 år var det tid for at skolen selv overtok SFO. I denne prosessen tvangsinnløste kommunen hele eiendommen. Dette sendte Sanitetsforeningen og andre leietakere ut i leiemarkedet. Sanitetsforeningen sier at de følte dette som et «skudd i nakken», men hadde lite å stille opp med.

Meget god forfatning

Dessverre gikk det hus forbi at reguleringsplanen for den nye skolen faktisk innebar at bygget deres skulle rives. Sanitetsforeningen ble ikke kontaktet, og ingen registrerte det lille krysset som var satt over bygget i plankartet. I saken om reguleringsplanen står det at eksisterende bygningsmasse er uegnet og forutsettes revet. En bygningsteknisk utredning har i ettertid dokumentert at Rappveien 19 er i meget god forfatning.

Vedtaket i UMU er tvetydig. Det står ikke at bygget skal rives, men at det ikke anbefales å ta bygget ut at byggeprosjektet. Vedtakets pkt. 2 sier videre at dersom huset rives, forutsettes det at kommunen er behjelpelig med å skaffe alternative lokaler. Utvalget har altså ikke direkte motforestillinger mot at bygget blir stående. Det er bare ikke vilje til å fatte det nødvendige vedtaket.

Vedtaket om å rive bygget hadde vært uproblematisk dersom bygget sto i veien for en god utbygging av skolen. Men det er ikke tilfellet! Der huset står, skal man utvide noen planterabatter, opparbeide en nødatkomst for utrykningskjøretøy samt vareleveranser og noen sykkelparkeringsplasser. Rappveien 19 har aldri vært en del av skoleområdet før.

Spare rivekostnader

Det som er vanskelig å akseptere, er at det ikke finnes noe saklig eller vektig argument for å rive bygget. Tvert imot: Kommunen vil spare rivekostnader om man lar bygget stå. Sanitetsforeningen har tilbudt seg å drive og vedlikeholde bygget slik det var før kommunen overtok bygget. Flere andre organisasjoner har uttrykt interesse for å benytte bygget som et fast tilholdssted. De nye lokalene på skolen kan ikke erstatte et slikt behov.

I dagens verden, med et fokus på bærekraft, gjenbruk og miljø, er det ganske ubegripelig å rive et bygg som er i meget god teknisk stand og som har stor bruksverdi for flere frivillige organisasjoner.

Frustrasjonen blir enda sterkere når vi snakker med flere politikere som gir uttrykk for at de er enig i at bygget burde vært spart, men at prosessen er kommet for langt. Men så lenge bygget står der, kan det jo ikke være for sent å la være å rive det? Her er det jo snakk om vilje, eller er det gått prestisje i saken?

Frivillighetens år

Neste år er utropt til «Frivillighetens år». Her har kommunen valget mellom å strekke ut en hånd til frivillig sektor eller slå hånden av. Det første sparer rivekostnadene. Valget burde være ganske enkelt.

Oppfordringen er: La ikke tidligere vedtak føre til et «justismord» – at bygget rives selv om det egentlig er flertall for å bevare det.

Les også

 1. – Sanitetshuset må bevares

 2. Slåss for å hindre at fullt brukbart hus blir revet

Publisert:
 1. Debatt

Mest lest akkurat nå

 1. Når det blir farlig å gå på jobb

 2. Mange prøver seg, men få klarer å synge julen inn like godt

 3. Ulykke med syklist og bil i Strand

 4. Hvor går grensen for hva sjefen kan fortelle om deg? Slik er reglene for taushetsplikt, ifølge jobbeksperten.

 5. Dette sa Gunnarsson som fikk Brekalo til å koke over

 6. David Brekalo: – Jeg gjorde en feil og vil beklage til alle