Lærlingene er vårt felles ansvar, vi håper bedrifter gjør sitt ytterste for å ta imot dem

DEBATT: Stadig flere ungdommer i Rogaland velger yrkesfag. Da må vi også stille opp med enda flere læreplasser.

I Rogaland har hele 55 prosent av 10.-klassingene søkt yrkesfag som sitt førsteønske denne våren. Og Norge trenger at flere velger yrkesfag.
  • Marianne Chesak
    Fylkesordfører i Rogaland (Ap)
  • Tom Kalsås
    Gruppeleder Rogaland Ap og leder av Yrkesopplæringsnemnda
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Sommerferien står for døren, og svært mange av fylkets yrkesfagelever har allerede sikret seg læreplass til høsten. Det er av avgjørende betydning både for ungdommene selv, for mulighetene deres til å fullføre skoleløpet sitt og for bedriftene, som for tiden melder om et enormt behov for arbeidskraft og ny kompetanse.

Samtidig er det fortsatt flere hundre tenåringer som ikke har en læreplass å gå til når høsten kommer. Derfor tar vi i disse dager fatt på det som etter hvert har blitt en svært viktig tradisjon for oss på fylkeshuset; den årlige ringerunden til alle fylkets ordførere.

Vi ringer alle ordførerne

Når ordførerne plukker svarer i den andre enden vil de få vite nøyaktig hvor mange elever som mangler læreplass i nettopp deres kommune, og innenfor hvilke fag det er manko på læreplasser. De vil også få en innstendig oppfordring om å bidra til at flest mulig kommer ut i lære fortest mulig. Vi har nemlig et felles ansvar for at elevene våre får den læreplassen de er så avhengige av for å fullføre fagbrevet sitt.

I Yrkesopplæringsnemnda sitter både folkevalgte og representanter fra LO, NHO, Spekter, KS, Virke, YS, Utdanningsforbundet og lærlingene selv. Her arbeides det med å føre tilsyn med den opplæringen som skjer i bedriftene i Rogaland. I tillegg samarbeider vi om å sørge for gode arbeidsvilkår for lærlingene våre, og for å skaffe flere læreplasser.

Men her trenger vi også at det offentlige bidrar, og at kommunene stiller opp. Det er vanligvis innenfor helsearbeiderfaget at utfordringene med å skaffe nok læreplasser er størst, særlig for voksne og minoritetsspråklige. Derfor må kommunene ta en enda større del av ansvaret.

Yrkesfag i vinden

21. juni har Yrkesopplæringsnemnda sitt siste møte før sommeren. Da vil vi få mer informasjon om formidlingen av læreplasser hittil i år. Så langt har tallene vært ganske like som i 2020 og 2021. Men søkertallene er også høyere, noe som tyder på at litt flere faktisk har fått læreplass i 2022.

I Rogaland har hele 55 prosent av 10.-klassingene søkt yrkesfag som sitt førsteønske denne våren. Og Norge trenger at flere velger yrkesfag. To av tre bedrifter mangler relevant kompetanse, etterspørselen etter fagarbeidere er stor og arbeidsledigheten er lav. Landet vårt vil ha behov for titusenvis av nye fagarbeidere og håndverkere i årene som kommer. Dette gjør det trygt for dagens unge å velge yrkesfag.

For selv om ca. 900 ungdommer fortsatt mangler læreplass, ligger fylket vårt i norgestoppen når det gjelder formidling av læreplasser. Rogaland er blant landets største fagopplæringsfylker målt i antall lærlinger. Innen enkelte fag – som for eksempel bygg- og anleggsfag – er det faktisk kamp om lærlingene.

Motvirker utenforskap

Vi er veldig glade for at etterspørselen etter lærlinger er så stor, og for at det store flertallet av søkerne i Rogaland faktisk får læreplass. Det er helt avgjørende for at de fullfører skolegangen sin og ender opp med fagbrev. Dette er utvilsomt med på å hindre utenforskap på sikt.

Derfor er det også svært positivt at regjeringen nylig presenterte en rekordstor yrkesfagsatsing på over én milliard kroner. Av disse går 370 millioner kroner til fylkeskommunene for å styrke arbeidet for flere læreplasser i 2022. Målgruppen er både elever som allerede fra Vg1 har en risiko for ikke å få læreplass, og elever som er i Vg3 i skole og som trenger læreplass.

For oss i fylket er satsingen på yrkesfag viktig, og formidlingen av læreplasser er sentral i arbeidet med nullvisjonen mot frafall som vi har jobbet målrettet med siden den ble vedtatt av fylkestinget i 2015. Dessverre er det likevel alltid noen som ikke får læreplass. Noen søkere har også utfordringer som gjør at de trenger ekstra oppfølging. Vårt største ønske for sommeren er derfor at både bedrifter og kommuner snur hver eneste stein for å se om de kan få plass til én lærling til.

Publisert: