Sørmarka er mer enn bare Ullandhaugtårnet og atleter

DEBATT: Arvid Hoves angrep på Sørmarkas Venner 27. november, kan ikke stå uimotsagt. Om det er uvitenhet, eller om han har en agenda, må han nesten svare for selv.

«Vår forening har som verdigrunnlag at Sørmarka skal være en allmenning, hvor alle har lik rett til å ferdes og søke sin form for rekreasjon», skriver Tor Finn Wersland.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Jeg uttrykker jo helt tydelig at vi ikke har hatt anledning å diskutere dette i foreningen, og at jeg selvsagt vil jobbe for det standpunktet Sørmarkas Venner lander på. Dette burde Hove ha fått med seg, om han hadde lest mer enn overskriften.

Sørmarkas Venner ble invitert til å delta i Stavanger 2025, prosjektet som skulle komme fram til måter å markere byens 900 års jubileum på. Etter en stund ble jeg invitert til prosjektleder for å se på noe angående Ullandhaug. Det var den nå famøse Tretoppstien. Jeg fikk se utkastet og bedt om å holde dette hemmelig til avisen hadde sluppet saken. Etter hvert ble det også klart at Aftenbladet skulle lage en reportasje om dette med «fotoshoot» på tårnet, og intervju med en annen journalist. Siden jeg antok at dett skulle være byens jubileumsgave til innbyggerne, fant jeg ut at jeg kanskje burde finne de positive sidene ved prosjektet.

Det er mitt inntrykk, at Sørmarkas Venner har et godt navn i friluftsforvaltningen.

Gjenvalgt som styrets leder

Reaksjonene uteble ikke. Noen veldig negative og noen forsiktig positive. Samme dag hadde vi Årsmøte i Sørmarkas Venner, hvor jeg la fram saken slik den var blitt, og hvor jeg stilte min plass som styreleder til disposisjon om oppslaget ble ansett som alvorlig tillitsbrudd. Noe mistillitsforslag kom ikke, og jeg ble gjenvalgt som styrets leder, for nok et år. Jeg var også her klar på at jeg ville jobbe for det som ble foreningens standpunkt.

Det er mitt inntrykk, at Sørmarkas Venner har et godt navn i friluftsforvaltningen. Vi jobber sammen med FNF (Forum For Natur og Friluftsliv) og derigjennom med Naturvernforbundet, Turistforeningen, Speiderne, Jeger og Fisk og mange flere.

Vi deler selvsagt Hoves visjon om skogens ro og fred og idyll. Men slik er det ikke i Sørmarka nå. I 3-4 år nå har friområdet hatt mer preg av å være en anleggsplass, enn et friområde. Først Nye Sus, så ny sykkeltunell, sykkelstamveg, og utvidelse av sørgående løp i Auglendstunellen. Nå graves høgspent til det nye sykehuset, fra Ullandhaug trafo.

Uten å ha belegg for det, undres jeg på om det er vårt engasjement for å få tatt ut Rulleskiarena og Pumptrack-banen fra reguleringsplan 2691, som ligger bak denne svartmalingen av foreningen. Forslaget var et felles forslag fra Naturvernforbundet og Sørmarkas Venner.

Mistenkeliggjør foreningen

Vår forening har som verdigrunnlag at Sørmarka skal være en allmenning, hvor alle har lik rett til å ferdes og søke sin form for rekreasjon. Det er beklagelig å bli omtalt slik Hove her gjør. Og at han mistenkeliggjør foreningen uten å ha lest, eller villet få med seg det som står i reportasjen, at dette er høyt-tenking fra lederen, som ikke er grunnet i styrevedtak eller lignende.

Saken går nå videre til en såkalt mulighetsanalyse, og det er ikke sikkert den kommer gjennom nåløyet der. Lyse som eier tårnet, har mange forpliktelser overfor andre aktører, og det er uvisst om tårnet kan «ryddes» til jubileet. HMS er også en faktor som frontes av mange. Det vil bli krevende å sikre installasjonen mot farlige situasjoner.

Vi bør ha is i magen

Så inntil alle disse tingene blir avklart, bør vi ha is i magen. Det kan slå begge veier. Jeg registrerer likevel at det er debatt og følelser omkring Sørmarka. Kjekt om det hadde gitt seg utslag i bredere engasjement om hva en vil med friområdet, hvor kun 20 prosent er regulert til friområde (i 1972). Neste år er det 50 år siden, og vi jobber ufortrødent videre med sikte på vern. Slå Ring om Sørmarka.

Publisert: