Stavangers kamp mot kritisk truede hettemåker

DEBATT: At Frode Myrhol i Folkets parti (tidligere FNB) misliker måker, kan vi leve med. Men at han har vetorett i koalisjonen er verre. Myrhol har nok en gang stanset utvidelsen av fugleøya i Mosvatnet.

Med over 400 hekkende par har fugleøya i Mosvatnet den største kolonien av hettemåker i Rogaland.
  • Hallgeir H. Langeland
    Styreleder, Naturvernforbundet i Rogaland
  • Erik Thoring
    Daglig leder, Naturvernforbundet i Rogaland
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det skjedde i formannskapet på fredag. Ni dager tidligere var koalisjonspartiene i Utvalg for miljø og utbygging (UMU) enige om å bruke 500.000 kroner på prosjektering av fugleøya. I UMU er Myrhols parti representert med Lars Peter Endresen. Endresen stemte med flertallet, men ble altså overkjørt av Myrhol.

Fugleøya i Mosvatnet har i dag Rogalands største hekkekoloni av den utryddingstruede hettemåka. De siste 30 årene har bestanden kollapset, ikke bare i Rogaland, men i hele Skandinavia. I Mosvatnet har utviklingen gått motsatt vei.

I den reviderte rødlista for truede arter som kom i november i fjor, er hettemåka flyttet fra «sårbar» til «kritisk truet».

Suksesshistorie

Etter at Naturvernforbundet startet ryddingen av fugleøya for ti år siden har hettemåkebestanden blitt tidoblet. Det er en suksesshistorie som viser at den nytter å gjøre tiltak for å hindre utrydding av arter.

Poenget med å utvide holmen er å gi plass til flere hettemåker. Det vil samtidig gi bedre muligheter også for andre vannfugler som har tilhold i Mosvatnet. Det er ingen ny ide. Det er faktisk 60 år siden forslaget om å bygge en fugleøy i Mosvatnet kom opp første gang. Fugleøya skulle erstatte Ørnaholmen (Storeholmen) som forsvant da Motorveien ble bygd tidlig på 1970-tallet. Siden har forslaget vært oppe til politisk behandling gjentatte ganger. Verken den foregående eller nåværende flertallskoalisjon har evnet å gjennomføre, til tross for at det er politisk flertall for tiltaket.

Skuffende og trist

I den reviderte rødlista for truede arter som kom i november i fjor, er hettemåka flyttet fra «sårbar» til «kritisk truet». Det betyr at hettemåke har ekstremt høy risiko for å dø ut i Norge. Stavanger kan yte et viktig bidrag for å sikre hettemåkenes overlevelse, men når ikke Frode Myrhol vil, blir det ingen ting av. Stavanger signaliserer dermed at kommunen ikke ønsker å bidra til å oppfylle nasjonale og internasjonale forpliktelser om å stanse tapet av naturmangfoldet. Det er skuffende og trist.

Publisert: