Ingen avsløring av hemmelig plan

DEBATT: Aftenbladet overdriver når avisen hevder at de avslører en hemmelig plan om amerikansk interesse for å utvide engasjementet for amerikansk og alliert bruk av flyplassen på Sola ved krise eller krig i Europa.

– Saken er omtalt i norsk media og forsvarstidsskrifter flere ganger i de senere årene, skriver Jan Petter Helgesen. Her COB-hallen ved Sola flystasjon.
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Flyplassen har vært såkalt COB-base for mottak av amerikansk, militærhjelp i snart 50 år.

Om de utvidede planene som Aftenbladet omtaler, ble det allerede i 2016 pekt på at Sola sammen med Andøya og Rygge skulle være såkalte beredskapsplasser for alliert hjelp. Dette ble pekt på ved framleggingen av langtidsplanen for forsvaret for årene 2017 til 2021.

Senere er Andøya byttet ut med Evenes. Saken er imidlertid blitt omtalt i norsk media og forsvarstidsskrifter flere ganger i de senere årene. Også under foredragsmøter i stavangerdistriktet og på Sola er den amerikanske interessen blitt omtalt. Aftenbladet har ikke vært til stede på disse møtene som har vært åpne for alle.

Det er i offentlig interesse at avisen nå omtaler saken, men det er en overdrivelse av avisen å hevde at de avslører saken og at den har vært hemmelig. Deler av innholdet er unntatt for offentligheten, men hovedsaken som er utvidet amerikansk interesse for en mulig utbygging av flyplassen, har vært kjent lenge. At partiet Rødt ikke er kjent med saken før den legges fram for debatt i Stortinget, er partiet sitt problem.

Det er i offentlig interesse at avisen nå omtaler saken, men det er en overdrivelse av avisen å hevde at de avslører saken og at den har vært hemmelig.
Publisert: