Vi kan gjøre mer for de unge i utenforskap

DEBATT: Stavanger kommune sin Utenforskapskommisjon slår i en fersk rapport fast at så mye som 10 prosent av kommunens unge befolkning ikke er en del av opplæringsprogram, utdanning eller jobb.

Ved Attende AS kan unge arbeide innen maskinering, sveising, storkjøkken, logistikk, grafisk, renhold, grønt arbeid med videre, skriver Trond Furenes. Her fra kjøkkendrift i 2017.

Debattinnlegg

 • Trond Furenes
  Daglig leder, Attende AS
Publisert: Publisert:

I faktiske tall så snakker man om over 2000 ungdommer bare i Stavanger kommune. Når vi i tillegg vet at Stavanger kommunes innbyggere har den høyeste medianinntekten av alle de norske storbyene, kan man anta at de økonomiske ulikhetene er større og utfordringene ved å ikke delta likeverdig i samfunnet oppleves enda vanskeligere.

Forsterke psykiske lidelser

Utenforskap fra viktige arenaer som skole og arbeidsliv kan føre til, eller forsterke, psykiske lidelser, sosiale og psykososiale utfordringer. Verdens helseorganisasjon (WHO) peker på at depresjon vil være en av de to mest fremtredende sykdommer hva gjelder økonomisk belastning for fremtidens samfunn, og i Norge koster psykiske lidelser årlig over 70 milliarder. De menneskelige lidelsene, den reduserte livskvaliteten, den kan imidlertid ikke måles i penger.

Utenforskap blant annet fra arbeidslivet er en risikofaktor for å ende på uføretrygd, og barn av foreldre med lav sosioøkonomisk status har større risiko for selv å bli uføretrygdet eller bli avhengig av ulike sosiale ytelser.

Les også

Slik gikk det med Attende AS i 2020

Ønsker inkludering

I Stortingsmelding 32, «Ingen utenfor», fremgår det at myndighetene ønsker en politikk som senker terskelen for den enkelte til å delta i samfunns- og arbeidsliv. Ikke minst fordi Norge har behov for arbeidskraft, og man ønsker å stimulere økt verdiskaping. Ungdommene som er intervjuet i undersøkelsen til Stavanger kommune, påpeker at de ønsker å jobbe. Ungdom på uføretrygd ønsker seg inn i arbeid, men de ønsker seg et arbeidsliv som har plass til alle. Et inkluderende arbeidsliv.

Den gode nyheten er at dette arbeidslivet finnes. Det finnes kommuner og ordinære bedrifter som tar et stort sosialt ansvar, og man har såkalte vekstselskap. Dette er offentlig eide aksjeselskap som tilbyr ulike arbeidsoppgaver i et beskyttet og inkluderende arbeidsmiljø. En del tiltaksansatte har dette som sin faste, varige arbeidsplass, mens andre er inne på arbeidstrening gjennom ulike tiltak og kurs for å kunne gå videre til ordinær jobb. Attende AS – et selskap i hovedsak eiet av Stavanger kommune, Sandnes kommune og Rogaland fylkeskommune – tilbyr en rekke slike treningsarenaer med faglig kompetanse og sosialfaglig oppfølging. Her kan unge arbeide innen maskinering, sveising, storkjøkken, logistikk, grafisk, renhold, grønt arbeid med videre.

Selskapet leverer kommersielle tjenester og produkter til både offentlig sektor og privat næringsliv, men hovedformålet til selskap som Attende er å skape trygge, verdifulle og utviklende arbeidsplasser for alle. Det finnes også tilrettelagte løp for praksiskandidater og lærlinger for å oppnå fagbrev eller kompetansebevis.

Samarbeid med lokalt arbeidsliv

Utenforskapskommisjonen anbefaler i sin rapport at kommuner samarbeider med lokalt næringsliv om tiltak som fremmer et arbeidsliv med plass og behov for alle, og man anbefaler økt bruk av Nav sine virkemidler. Mulighetene og virkemidlene må gjøres bedre kjent. Her har vi som arbeider med inkludering i arbeidslivet, en stor oppgave foran oss. Vi må gjøre oss bedre kjent blant målgruppene, både når det gjelder tiltaksansatte og kunder.

Så blir det opp til kommuner, virkemiddelapparatet og næringslivet for øvrig å benytte seg av våre tjenester.

Les også

 1. – Vi trenger bedrifter som ser verdien av mangfold

 2. Pinlig og flaut, mener politikere

 3. Norsk næringsliv: – Slik får vi mer mangfold

Publisert:
 1. Debatt
 2. Arbeidsliv
 3. Utdanning
 4. Stavanger kommune
 5. Sandnes kommune

Mest lest akkurat nå

 1. Her er Matheo (9) og Zoya (12) fra Randaberg på sykehus på Mallorca: – Det var helt forferdelig

 2. Trafikkulykke på Boganes

 3. Splitter nye fotballbane i Sandnes - men noe er galt

 4. 3500 speidere i et gjørmehav på Forsand

 5. Båtførere er til sjenanse: - Fare for seg selv og andre

 6. Disse 17 Sola-flyene er innstilt torsdag