Ikke kommunens oppgave å skaffe et badeland

DEBATT: Det må gjerne komme et badeland i Stavanger, men det er ikke kommunens oppgave å bruke skattepengene våre det.

«Vi håper at byens næringsliv vil ta på seg oppgaven med å skaffe byen vår et badeland», skriver Aud Klovning:
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Nå er planen om ett badeland i byen vår på nytt kommet frem i mediene. Med utregningene fra tre år tilbake, fra Jåttåvågen, lå investeringene på 900 millioner eksklusiv moms (1125 mill. totalt) Nå blir det sikkert mye dyrere.

Underskudd på ni mill.

Men det er særlig driftsutgiftene som skremmer. For tre år siden var de stipulert til 35 millioner, mens inntektssiden bare var 26 millioner, altså et underskudd på ni millioner årlig. Hvordan vil disse tallene se ut når driften settes i gang denne gangen?

Vi i Senior Norge synes ikke at det er en god idé at Stavanger kommune skal bruke penger på et slikt anlegg. Dette er ikke et lovpålagt prosjekt som kommunen skal bruke skattebetalernes penger til.

Stavanger kommune har plikt til å skaffe barnehager, skoler legevakt, sykehjem og hjemmetjenester med gode bygninger og nok kvalifisert bemanning.

Nå er i hvert all ikke eldreomsorgen på et nivå som byens syke eldre kan si seg fornøyd med. Det er ventelister for å få fast plass på sykehjem. Dermed brukes korttidsplasser for å få kabalene til å gå sånn passelig i hop. Bemanningen på sykehjem er et minimum. Det er dårlig med tilbud til eldre med depresjoner. Legevakten har ikke psykiatrisk sykepleier om kveldene.

Hjemmetjenesten er også på et minimums nivå når det gjelder bemanning og utdanning. Det er stor mangel på psykiatriske og geriatriske fagpersoner.

Staten bør være med

Vi håper at byens næringsliv vil ta på seg oppgaven med å skaffe byen vår et badeland. De er de som vil tjene på at det kommer turister til byen, som vil bruke dette anlegget. Staten bør være med slik at det blir et anlegg som også gir muligheter til å arrangere nasjonale/skandinaviske konkurranser.

Badeland er ikke et lovpålagt prosjekt som kommunen skal bruke skattebetalernes penger til.
Publisert: