Ap’s skroting av fritt behandlings­valg er risikabelt og uforståelig

DEBATT: Arbeiderpartiet har, etter at partiet kom i regjering, skrotet ordningen Fritt behandlingsvalg. Nå forsvinner dessverre pasientenes valgfrihet, og systemet settes foran enkeltmenneskets beste.

Det er rimelig vågalt av regjeringen å avvikle en sosial ordning når sykehusene opplever uro, lav bemanning, lange ventelister og et stort press. Ideologi blir tydeligvis viktigere enn pandemihåndtering.
  • Tone Knappen Brandtzæg
    Stavanger Høyre
  • Bente Gudmestad
    Stavanger Høyre
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Fritt behandlingsvalg-ordningen ble innført av Solberg-regjeringen i 2015. Ordningen innebærer at private leverandører kan behandle pasienter mot betaling fra staten. De private institusjonene må godkjennes av staten på forhånd, og det offentlige kan sette vilkår eller styre innholdet i leveransen slik de ønsker det.

Ordningen har hatt stor betydning for mange pasienter i de årene den har vart. Det gir en stor innflytelse over egen behandling og helse at pasienter selv kan velge behandlingssted, enten det er offentlig, privat eller ideelt drevet.

Et tilbud for alle

Et viktig poeng her er at regningen tas av staten. Med andre ord, lommeboken din skal ikke hindre deg fra et tilbud som kan gjøre deg frisk og som for noen til og med redder livet. Tidligere var det kun de med god råd, og som tegnet privat helseforsikring, som kunne velge mellom ulike behandlingstilbud. Med Høyre i regjering ble denne muligheten tilgjengelig for alle.

Fritt behandlingsvalg har omfattet døgnbehandling innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk helsevern (for voksne og barn og unge over 13 år), utvalgte somatiske tjenester, habilitering av barn med hjerneskade og enkelte rehabiliteringstjenester. Det er særlig innen rusbehandlingen at ordningen har vært en stor suksess.

Det er et stort paradoks at vi fremover ikke vil ha valgfrihet når vi kommer til det området som betyr mest for enkeltmennesket – når de blir helt avhengig av hjelp. Kjerkol og Arbeiderpartiet kaller fritt behandlingsvalg en privatiseringsreform, men det er direkte feil og misvisende. Fritt behandlingsvalg er en pasientrettighet, som er forankret i pasientrettighetsloven. Det offentlige bestemmer hvilke pasienter som har rett til helsehjelp og beslutter hvilke behandlingssteder som tilbys.

Økt bruk av ordningen

Det er på denne måten vi skaper et samlet helsevesen med et tydelig samspill mellom den offentlige helsetjenesten og ulike private aktører. Slik sikrer vi like muligheter for alle og god helsehjelp. I stedet velger Arbeiderpartiet å dele opp helsevesenet og ideologisk begrense valgfriheten til pasientene. Systemet blir dessverre viktigere enn pasienten.

Tall fra Helsedirektoratet viser at bruken av fritt behandlingsvalg økte med 20 prosent fra 1. tertial 2020 til samme periode i 2021. Det foreligger altså en økning av bruken gjennom pandemien. Pasientene opplevde at de fikk raskere helsehjelp og det hos den institusjonen de selv foretrekker. Derfor stiller vi spørsmålstegn ved timingen til regjeringen i denne saken. Det er rimelig vågalt av regjeringen å avvikle en sosial ordning når sykehusene opplever uro, lav bemanning, lange ventelister og et stort press. Ideologi blir tydeligvis viktigere enn pandemihåndtering.

Det sentrale for samfunnet burde være ønsket om å gi pasienter det best mulige helsetilbudet. Noe av det som betyr mest for den enkelte bruker, er at han eller hun får myndighet til å påvirke og mulighet til å velge i stedet for å bli umyndiggjort. Fritt behandlingsvalg bør derfor utvides, og ikke avvikles.

Pasientene kan føle seg trygge på at vi i Høyre alltid vil sette enkeltmennesket foran systemet. Når du eller noen du er glad i trenger hjelp, er det viktigste at hjelpen er god og at du får den raskt. Ikke hvem som tilbyr den.

Det er et stort paradoks at vi fremover ikke vil ha valgfrihet når vi kommer til det området som betyr mest for enkeltmennesket – når de blir helt avhengig av hjelp.
Publisert: