Ansvaret for byggeslurv må plasseres der det hører hjemme

DEBATT: Stavanger Aftenblad fortjener sterk ros for å ha satt enkelte boligutbyggere sin manglende kvalitetskontroll på dagsorden. Det er høyst betimelig.

Våre folkevalgte må endre loven slik at kunder blir bedre beskyttet mot at noen utbyggere kan utnytte boligkjøpernes manglende mulighet til å lete etter og oppdage faglige feil, og mot konsekvensene av slike feil.
  • Torbjørn Aarsland
    Ålgård
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Våre erfaringer fra Solbakkane på Ålgård blir dessverre bekreftet i stor skala også i andre byggefelt som ble oppført etter at Byggteknisk forskrift 2010 (TEK10) kom i drift. Denne forskriften skulle sikre et bedre produkt for oss boligkjøpere. Enkelte utbyggere ser ut til å ha oppfattet det slik at TEK10 krever en større grad av kreativitet for å finne snarveier. Som eksempel kan jeg nevne at utbygger Jadarhus fikk ut ferdigattest for boligblokken vår 17. februar 2014, mens de første leilighetene ble ferdigbygget og klar for innflytting siste uken av september 2014. Det interne alarmsystemet ble ferdigstilt i mars 2015. Dette viser bevisste og udiskutable brudd på opptil flere regler og lover.

Loven må gi oss beskyttelse

Jeg har et par konkrete utfordringer til lovgiverne, våre folkevalgte på Stortinget. De kan bidra til å beskytte kunder og velgerne mot at noen utbyggere kan utnytte boligkjøpernes manglende mulighet til å lete etter og oppdage faglige feil, og mot konsekvensene av slike feil.

For det første bør Bustadoppføringslova §30 fjerde ledd gjøres tydeligere og mer forpliktende for utbyggerne, gjerne med en tidsavgrensning på for eksempel 10 år, og definere hva som menes med aktløst. Jeg mener at en ekstern rapport som bekrefter faglige feil i arbeidet, bør føre til at en klagesak automatisk faller inn under denne paragrafen.

For det andre bør det bli endringer i lovverket som regulerer forsikringsbransjen sin praksis for regress og premiefastsettelse. Jeg mener at dersom det innen en tidsfrist på for eksempel 10 år oppstår skader som en ekstern rapport tilskriver faglige feil fra utbygger, må det automatisk bli et oppgjør (regress) mellom forsikringsselskapet og utbygger. Dette oppgjøret må dekke både reparasjonskostnadene, kundens egenandel og forsikringsselskapets administrative kostnader, mens kunden holdes helt skadefri. Og i slike tilfeller må skaden ikke påvirke risikovurderingen av bygget og fremtidig premie for kunden, for å hindre at kunden blir gjort økonomisk ansvarlig i ettertid.

Kundene får svi, ikke utbygger

Som beskrevet i Stavanger Aftenblad 20. juni vil sameiet der jeg bor tape over 600.000 kroner på forhold som ligger helt utenfor sameiets kontroll, som åpenbart hører hjemme under Bustadoppføringslova §30, og som styret mener at Jadarhus har ansvaret for. Men i praksis hjelper det lite hva loven sier. Det er etablert en praksis der Jadarhus kaller skaden en forsikringssak og trekker seg ut, mens forsikringsselskapet krever pengene igjen fra oss kunder og ikke fra ansvarlig utbygger.

Det er ikke Bustadoppføringslovens intensjon at boligkunder skal måtte gå til søksmål mot utbyggere for å få dekket sine følgekostnader ved skader som skyldes faglige feil. For kunden er et søksmål en kostnadskrevende prosess med høyst usikkert utfall. Det ser ut for at enkelte utbyggere spekulerer i at kunden ikke våger. Dette kan lovgiverne relativt enkelt gjøre noe med.

Publisert: