Tvangsflytting av utviklingshemmede i Randaberg

DEBATT: Med institusjon på Vistestølen velger Randaberg kommune å risikere velferden og fremtiden til de utviklingshemmede.

«Hva gjør man hvis alt skjærer seg for noen av de utviklingshemmede på institusjon? Det er ingen vei tilbake», skriver Kåre Pedersen.
  • Kåre Pedersen
    Frustrert pårørende
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Da var etableringen av institusjon på Vistestølen vedtatt i Randaberg kommunestyre med støtte fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Dette på tross av at begge partiene sentralt ønsker å legge FN konvensjonen for utviklingshemmede (CRPD) inn i det norske lovverket.

Denne konvensjonen vil da stoppe alle former for tvangsflytting av utviklingshemmede. I tillegg slo Randaberg kommunestyre fast i november 2020 ved hjelp av et kommunestyrevedtak, at ingen utviklingshemmede i fremtiden skulle kunne flyttes mot deres vilje. Likevel blir det tvangsflytting.

Hvorfor ikke ta kontakt med andre kommuner som har etablert institusjon for å spare driftsutgifter? Hva lærte disse kommunene?

Lånegjeld på 1,2 milliarder

Det sørgelige faktum er at kommuneadministrasjonen i Randaberg gjennom de siste 10–12 årene har påført Randaberg kommune en lånegjeld på svimlende 1,2 milliarder kroner. Randaberg har i løpet av disse årene gått fra å være en velstående kommune til å bli en fattig kommune i bunnløs gjeld.

Her må det med andre ord spares! Hva kan være mer naturlig enn å ryke seg ut over de mest sårbare i samfunnet. Heldigvis eksisterer det fortsatt en normalitet representert ved de lokale politikerne som stemte mot tvangsflytting. Mange takk for støtten!

Les også

Institusjoner er et gufs fra fortiden, Randaberg!

Ingen besparelser

Kommuneadministrasjonen og de fleste lokalpolitikerne har kommet opp med en genial løsning! De skal kvitte seg med de mindre bofellesskapene og heller etablere en institusjon på Vistestølen aldershjem. Der kan man stue bort flest mulig av de utviklingshemmede. Dette vil ifølge en omreisende konsulent kunne spare kommunen for 5,5 millioner i årlige driftsutgifter. Samme konsulent har levert nesten identiske rapporter til andre kommuner. Ryktet om disse besparelsene har imidlertid blitt ettertrykkelig tilbakevist. Når man går dette nærmere etter i sømmene, er det ingen av kommunene som klarer å vise til en eneste krone i driftsbesparelser. Sjonglering med tall gir ingen besparelser.

Svært få sykepleiere og hjelpepleiere støtter institusjoner. Nærmere bestemt 4 av 100 fagarbeidere, ifølge en undersøkelse gjort i Fredrikstad. Derfor vil det bli vanskelig å holde på det fagpersonell man allerede har, og enda vanskeligere å tiltrekke seg nytt fagpersonell. Kvaliteten på tjenestene de skal levere til de utviklingshemmede, er derfor nødt for å bli dårligere ved en institusjon enn ved bofellesskap.

Finansiering i Husbanken

En alternativ løsning til institusjon er at Randaberg kommune gjør de nødvendige tomtene tilgjengelig til de unge som pr. i dag står uten bolig, og så bygger man bofellesskap til de utviklingshemmede gjennom finansiering i Husbanken. La Vistestølen fortsette å fungere som det aldershjemmet/demenshjemmet det opprinnelig ble bygget for å være. Dette må jo være en mye bedre løsning for en kommune som har store økonomiske utfordringer.

Med institusjon velger Randaberg kommune å risikere velferden og fremtiden til de utviklingshemmede for å få en kalkulert besparelse av driftsmidler som aldri kommer til å bli realisert. Hva gjør man hvis alt skjærer seg for noen av de utviklingshemmede på institusjon? Det er ingen vei tilbake! I dag vet man at man har flere velfungerende mindre bofellesskap. Med institusjon vet man ikke hva man får! Hvorfor ikke ta kontakt med andre kommuner som har etablert institusjon for å spare driftsutgifter? Hva lærte disse kommunene? Disse erfaringene må være med i evalueringen, før man setter i gang med store oppussingsprosjekt på Vistestølen med penger man ikke har?

Erfaringsoverføring er en billig, men veldig god forsikring mot å gjøre de samme feilene som andre kommuner allerede har gjort.

Risikerer velferden

Basert på tilbakemeldinger fra andre kommuner, kan man trygt se bort fra driftsbesparelser. Finnes det da en eneste grunn til å risikere velferden og fremtiden til de utviklingshemmede med tvangsflytting til institusjon? De er både de mest sårbare og de minst kravstore vi har i samfunnet, så hvorfor kan vi ikke la de være i fred?

Publisert: