NTP bidrar til at vi når klimamålet for 2030

DEBATT: La meg begynne med å slå fast: Vi skal klare målsettingen om å halvere utslippene i transportsektoren innen 2030!

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) var på plass i Stavanger for å signere den nye byvekstavtalen for Nord-Jæren i august 2020.
  • Knut Arild Hareide
    Samferdselsminister
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det er ikke en motsetning mellom et effektivt transportsystem og et grønt transportsystem. Et godt transportsystem er bygget for morgendagens behov og tar hensyn til at verdier skapes i by og land. Derfor har vi lagt fram en transportplan som også legger regjeringens klimaplan til grunn.

Mye går rett vei

Det er lett å bli rådvill når vi stadig hører at det gjøres for lite og at det går for sakte med å kutte utslipp. Men mye går faktisk rett vei. Utslippene fra transportsektoren har for perioden 2012–2019 blitt redusert med om lag 15 prosent. Det skyldes i hovedsak to ting: Biodrivstoff og elektrifisering.

Tog er bra, men vi må også korte ned reisetiden for dem som ikke bor i nærheten av en togstasjon.

Det aller meste av utslippskuttene skal tas fra det som går oppå veien, i lufta og til sjøs. Stikkordet her er nullutslippsteknologi. En målestokk på at regjeringens politikk fungerer er nybilsalget. I 2011 var elbilandelen på 1,4 prosent. I fjor var den på 53 prosent. I de større byområdene vil vi at flere skal sykle, gå eller reise kollektivt for å komme seg fra A til B. Vi legger opp til en historisk satsing for at de større byområdene kan nå nullvekstmålet. Nå legger vi opp til en ramme på om lag 80 milliarder kroner.

Men vi skal også utvikle gode klimavennlige kollektivløsninger som knytter byene sammen. Denne regjeringen har blåst nytt liv i jernbanen. Rundt Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim legger vi opp til at det skal gå flere tog i timen. Det skal ferdigstilles dobbeltspor fra Oslo til Tønsberg, Hamar og Moss. Vi skal gjøre togtilbudet enda bedre, og vi skal oppgradere jernbanenettet slik at ordet «signalfeil» går ut av det norske språk.

Tog er bra, men vi må også korte ned reisetiden for dem som ikke bor i nærheten av en togstasjon. Jeg vet at ikke alle er begeistret for bygging av ny vei. Argumentet er at det kan føre til mer bilkjøring og nedbygging av karbonrike områder som myr og skog.

Mer skånsom utbygging

Jeg enig i at nedbygging av natur er en utfordring vi må ta tak i. Dessverre bidrar alle former for infrastrukturutbygging til arealbeslag. Dette gjelder også jernbanen. Likevel er det mulig å bygge ut infrastruktur på en mer skånsom måte.

Vi har et mål om at anleggsplassene i transportsektoren skal bli fossilfrie innen 2025. I dag kan elektriske gravemaskiner koste om lag tre ganger så mye som dieseldrevne varianter. Med en økt CO₂-avgift, offentlige anskaffelser, og 450 millioner kroner til pilotprosjekter legger regjeringen opp til en grønn forvandling av anleggsplassene i transportsektoren.

Jeg er opptatt av at vi tar valg som er bra for både mennesker og klima. Derfor er dette en transportplan som går side om side med omstillingen til det grønne skiftet.

Publisert: