Uforsvarlig å redusere sykehjemsplasser i Stavanger nå

DEBATT: Høyre vil ikke redusere antall sykehjemsplasser i Stavanger før alternative tilbud er på plass, som ivaretar god eldreomsorg.

«Stavanger Høyre er opptatt av at eldre skal føle seg trygge på å bli ivaretatt når utfordringer melder seg i alderdommen», skriver Kari Raustein og Tone Brandzæg.

Debattinnlegg

 • Kari Raustein
  Fraksjonsleder i Utvalg for Helse og Velferd (H)
 • Tone Brandtzæg
  Varamedlem i Utvalg for helse og velferd og medlem av Eldrerådet (H)
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Stavanger Høyre har sagt klart ifra i Utvalg for Helse og Velferd at vi ikke kan imøtekomme kommunedirektørens forslag i sak om nedleggelse av 25–30 sykehjemsplasser nå.

Dette vil vi også gjenta i formannskapet, torsdag 15. april.

Å legge ned sykehjemsplasser i kommunen vår på dette tidspunkt er det samme som å øke ventelistene tilsvarende. Vi mener dette er uforsvarlig og ikke i tråd med god eldreomsorg.

Eldrebølgen kommer

Fremtidens eldreomsorg i Stavanger, som viser en demografi hvor vi blir stadig flere eldre, krever nye og gode løsninger. Beregninger viser at «eldrebølgen» er forventet å treffe Norge innen 2025 (Statistisk sentralbyrå sine beregninger), så vi må planlegge for økt antall eldre – ikke mindre.

Økt bruk av velferdsteknologi er en av mange mulige løsninger. Eksempler på dette kan være enda mer bruk av vaskeroboter, medisindispensere, kamera og mange andre tekniske løsninger, som igjen vil kunne frigjøre «varme hender» til den gode omsorgen.

I dag har vi fortsatt venteliste til faste plasser på sykehjem, korttidsplasser og for dagsenterplasser. Søkerne til fast sykehjemsplass opptar plass på korttidsavdelingene, og opptar dermed viktige rehabiliteringsplasser for dem som trenger dette i en kort periode, etter for eksempel sykehusbehandling. Samtidig mangler de også forutsigbarhet for sin egen trygghet i forhold til bosituasjon.

Leve hele livet-prosjektet

Stavanger Høyre ønsker å øke antall dagsenterplasser slik at alle som har behov for det får et tilbud. Leve hele livet-prosjektet må innføres i alle bydeler. Dette er enda ikke på plass, og det krever en økt innsats fra kommunen før vi ser resultater av dette.

Leve hele livet-prosjektet vil kunne hjelpe eldre til å bli boende hjemme så lenge som mulig, men fortsatt få hjelp til de behov en har. Her er det både forebyggingstjenester som gis, og tjenester som avhjelper utfordringer i alderdommen.

Fremtidens eldreboliger er et viktig tema i eldreomsorgen. Dagens botilbud er ikke alltid dekkende for eldre som skal klare seg i eget hjem lengst mulig. Flere vil bytte sin enebolig med en mindre leilighet som er lettstelt, teknologisk tilrettelagt og med nærhet til kollektiv/servicetilbud.

Vi ønsker også å bygge mange flere omsorgsboliger. Disse kan bygges av kommunen, private eller ideelle organisasjoner – og gjerne være ulike former for eie og leie. Vi må finne gode boformer med ulike tilbud om omsorgstjenester som tilbys ut ifra den enkeltes behov. Dagens aldershjem avvikles i disse dager, og vi må finne alternative boliger som passer før behovet for sykehjemsplass melder seg.

Trygghet i alderdommen

Stavanger Høyre er opptatt av at eldre skal føle seg trygge på å bli ivaretatt når utfordringer melder seg. Vi ønsker å bruke velferdsteknologi for å frigjøre mest mulig ressurser til igjen å være varme hender i den gode omsorgen

Vi ønsker å skape god kvalitet og mangfold i de tjenester som tilbys. God omsorg gis i samråd med den eldre og dens pårørende.

Så før vi kan gå med på en reduksjon i antall sykehjemsplasser, må vi gjennomføre viktige grep som gir alternativer til dagens sykehjemsplasser.

Les også

 1. Sykehjemsplasser reddet av gongongen

Publisert:
 1. Debatt
 2. Eldre
 3. Eldreomsorg
 4. Stavanger Høyre
 5. Velferdsteknologi

Mest lest akkurat nå

 1. Jacobsen-familien dro inn 208 millioner - tar 75 millioner i utbytte

 2. Trafikkulykke mellom bil og sykkel på Kampen

 3. Line Aaserud (35) slet med over­spising og fedme, før hun endret tanke­sett

 4. Ingen nye spillere inn: Her er forklaringen fra Viking-sjefene

 5. – Vi mistet for mellom 10.000 og 20.000 kroner i materialer. Pengene skulle til Kongo

 6. – Strømprisen må gjerne være 10 kroner, men den må være lik for alle