Strand med erklæring om skattekrig

DEBATT: Kommunene Bø, Tvedestrand og Strand har alle fattet ulike vedtak om å redusere formuesskatten i egne kommuner. Bøs vedtak gjelder fra 1.januar 2021, mens det er ennå ikke fattet et forpliktende budsjett om å redusere formuesskatten i Strand.

Det bygges på Jørpeland. Men selv om noen med høy formue flytter til Strand, får ikke kommunen høyere skatteinntekter, fordi en har satt skattesatsen ned, mener politiker i Stavanger, Christian Wedler.

Debattinnlegg

 • Christian Wedler
  Christian Wedler
  kommunestyrerepresentant (uavh.), advokat og skatteekspert
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

De folkevalgte i Strand har vedtatt at dette skal skje fra 2022, og i en handlings- og økonomiplan er bare det første året forpliktende. Det er utenkelig at kommunedirektøren i Strand kommer til å følge dette skattekuttet opp i sitt forslag til neste års budsjett for Strand.

Jeg er imot formuesskatt og mener den bør fjernes og erstattes av en ny skatt for rike. Derimot er det ingen som vil vinne på lokale skattekriger. Det er fire grunner til at det som Strand har vedtatt er hårreisende uforsvarlig , og jeg skal kort gå igjennom disse her.

1. Strand vil tape mer enn de eventuelt kan tjene på aktuelle nyinnflyttede

I Norge er det reelt sett ganske få (meg selv ikke inkludert) som med rette kan si at de forstår hele inntektssystemet for kommunene. Det unnskylder likevel ikke de folkevalgte i Strand. Etter at vedtaket i Bø ble offentlig, må de være kjent med at største delen av inntektstapet for en kommune som setter ned formuesskatten kommer fra redusert inntektsutjevning. Det vil treffe skattefattige Strand spesielt hardt. Regjeringen eller en ny rød-grønn regjering kommer ikke til å redde Strand slik de reddet Bø.

2. Formuesskatt er ikke eiendomsskatt

Flere, inkludert ordføreren i Strand, har argumentert med at redusert formuesskatt ikke er noe annerledes enn kommuner som velger å ikke innføre eiendomsskatt. Formuesskatt og eiendomsskatt er når det kommer til inntektssystemet for kommunene to helt forskjellige elementer, og eiendomsskatt påvirker ikke inntektsutjevningen.

3. Skattekrig må svares opp

Bø ligger langt fra nærmeste byregion, det påvirker også hvordan nabokommunene som en er avhengig av å ha et godt forhold til velger å oppfatte vedtaket. Nå er ikke Bø avhengig av å ha et godt forhold til Bærum, og så kan heller ikke folk fra Bærum så enkelt bytte bolig til Bø og fortsette sine liv som før. Det er kun de som bytter bolig og faktisk har «overveiende døgnhvile» i Bø kommune, som får gleden av lavere formuesskatt der.

Strand vil fort oppfattes veldig annerledes for de folkevalgte i nabokommunene. Kommunen ligger i ett felles bo- og arbeidsmarked i storbyregionen på Nord-Jæren. Dersom vedtaket oppleves som at Strand bevisst og på usunt vis jakter etter egne innbyggere, oppfattes vedtaket som en krigserklæring.

Heldigvis har ikke kommunene i Norge egne militære styrker, og selvsagt kan ikke en kommune erklære krig. Men det nærmeste en kommer til en krigserklæring er en uttalt politikk fra en kommune om å underby en annen kommune for å stjele innbyggere.

Det vil kunne få uante følger for Strand på en rekke interkommunale områder. Selv om kommunedirektørene vil mane sine folkevalgte til å vise forsiktighet med Strand, vil fort de folkevalgte i nabokommunene i det små starte på ulike prosesser for å svare på krigserklæringen. Det vil faktisk være å slå på naboens krigstromme, når ordføreren i Strand direkte svarer at hun «vil lokke» innbyggere fra blant annet Nord-Jæren,

4. Om Strand faktisk får nye innflyttere med høy formue, vil det ikke gi flere arbeidsplasser

Det som fremstår som mest overraskende fra Strand og de andre gambler-kommunene, er argumentene om at hvis det flytter inn en med høy formue til kommune, så vil det gi flere arbeidsplasser.

Det er selvsagt mulig at slikt kan skje over lang tid, og i forhold til etterspørsel for varer og tjenester til seg selv, men de som flytter til Strand flytter bare seg selv og sin nære familie. De flytter ikke arbeidsplassene som de eier gjennom sine investeringer.

Det er rimelig naivt å tro at bedriftene kommer til å flytte fra Forus eller Stavanger sentrum, fordi eierne flytter i ny bolig. Byggmesteren i Sandnes vil ikke flytte sitt byggmesterfirma til Strand fordi han flytter. Ingen av oppdrettsmerdene på Finnøy flyttes til Strand for å si det svært enkelt. De som flytter med en stor bankkonto, kommer mest sannsynlig ikke til å gå bananas med pengene sine på Strand. De kommer nok ikke til å starte en haug med bedrifter og nye arbeidsplasser fordi de ser at det er ledige lokaler på Jørpeland.

I et innlegg i Aftenbladet kan det virke som om ordføreren i Strand ikke fullt ut har sett konsekvensene av eget vedtak. La oss håpe at de andre i kommunestyret gjør det i god tid før neste budsjett skal vedtas.

Les også

 1. Strand kommune setter ned formuesskatten. Det virker mer hodeløst enn oppfinnsomt

 2. Økt splid rundt formuesskatten: Vil stanse «Norges Monaco»

Publisert:
 1. Formuesskatt
 2. Eiendomsskatt
 3. Bærum
 4. Finnøy
 5. Forus

Mest lest akkurat nå

 1. Frigir navn etter drukning i Egersund

 2. Lille­broren døde av kreft. Lørdag synger Line om tiden etter Noah i MGPjr

 3. Sier opp i Shell: «De klam­rer seg som en narko­man til fossil­indus­trien»

 4. Lærerne varsler streik – avviser løsningen i kommuneoppgjøret

 5. Omstridt forsvarsavtale får Stortingets velsignelse – USA får bruksrett og uhindret tilgang på Sola

 6. Vi har trehus som ble bygget før svartedauden, nå råtner hus etter 10–15 år. Kravene til utvendig panel må heves!